Svensk Kirurgi nr 2-23

104 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 NSQIP, finner ofta att dessa sekundära utfall också förbättras med val av oral plus IV profylax. Ny profylax Vi föreslog tidigare en profylax för tarmkirurgi som väl ansluter till resultaten ovan (Svensk Kirurgi 2022;6). Preoperativ profylax med T. Tinidazol 1g (en imidazol) kvällen före operationen och upprepat T. Tinidazol 1g på morgonen plus IV profylax med Zinacef 1,5g (en cefalosporin) under operationen. Den nyss publicerade COMBINE-studien i Frankrike stödjer en sådan profylax9. Den studien omfattade 926 kolorektala operationer där hälften randomiserades till 1 g Ornidazol oralt (en imidazol) tolv timmar före operationen eller placebo och alla fick IV profylax under operationen med Cefoxitin 2g (en cefalosporin). SSI inom 30 dygn nära halverades från 22 procent till 13 procent. Studien hade en pragmatisk inställning till laxering eller klyx för tömning av tarmen, som dock utfördes hos majoriteten. Preliminära data från svenska delen av den internationella ERASdatabasen (30000 kolorektalkirurgiska operationer) visar en signifikant högre generell komplikationsfrekvens (48 %) bland patienter som preoperativt fått orala antibiotika mot 39,2 procent bland patienter som behandlats med IV profylax. Många ERASanslutna kliniker ändrar nu preoperativ antibiotikaprofylax. Exempel på detta är Karolinska Sjukhuset som nu behandlar enligt följande regim; T. Metronidazol 400 mg kvällen före operationen samt T. Metronidazol 400 mg på morgonen kl. 06. IV profylax ges med Cefuroxim 1,5 g plus Metronidazol 1 g, 30 minuter före ingreppet. Det förefaller som om imidazol skall ges flera timmar före operationen för bästa effekt och att det då kan ges oralt hellre än IV för att hålla ned Figur 1. Sårinfektion i 66 behandlingsarmar från RCT som ingår i nätverks meta-analys hos Toh (ref 6). Se hur stort infektionsfrekvensen varierar när antalet patienter är färre än 100. Behandlingar (ref 2) Antal studier med Antal patienter behandlingen MBP + IV 26 2712 IV utan MBP 18 2762 MBP + IVA + OA 9 925 MBP + IVB + OA 6 375 MBP + OA 6 267 IV + OA +/- Klyx 5 628 IV + klyx 2 222 OA utan MBP 1 486 Tabell 1. Underlaget för nätverks meta-analysen hos Woodfield (ref 7). MBP tarmrengöring, IVA intravenös aerob plus anaerob täckning, IVB intravenös med ett medel, OA orala antibiotika. kostnaderna med bibehållen effekt. Vi hoppas att detta räcker för att införa en bättre profylax för tarmkirurgin också i Sverige.  Litteratur 1. Baum ML, Anish DS, Chalmers TC, Sacks HS, Smith H, Fagerstrom RM. A survey of clinical trials of antibiotic prophylaxis in colon surgery: evidence against further use of no-treatment controls. N Engl J Med 1981;305:795–9. 2. Nichols R, Broido P, Condon R, Gorbach S, Nyhus L. Effect of preoperative neomycin erythromycin intestinal preparation on the incidence of infectious complications following colon surgery. Ann Surg 1973;178:453–9. 3. Abd El Aziz MA, Grass F, Calini G, Behm KT, D’Angelo A-L, Kelley SR, Mathis KL, Larson DW. Oral Antibiotics Bowel Preparation Without Mechanical Preparation for Minimally Invasive Colorectal Surgeries: Current Practice and Future Prospects. Dis Colon Rectum 2022; 65: e897–e906 4. Güenaga K, Matos D, Wille-Jørgensen P. Mechanical bowel preparation for elective colorectal surgery (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2011;(9):CD001544– CD001544. 5. Mulder T, Kluytmans-van den Bergh M, Vlaminckx B, Roos D, de Smet AM, et al. Prevention of severe infectious complications after colorectal surgery using oral non-absorbable antimicrobial prophylaxis: results of a multicenter randomized placebo-controlled clinical trial. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2020;9:84 (open access). 6. Toh JWT, Phan K, Hitos K, PathmaNathan N, El-Khoury T, Richardson AJ Et al. Association of Mechanical Bowel Preparation and Oral Antibiotics Before Elective Colorectal Surgery With Surgical Site Infection. A Network Meta-analysis. JAMA Network Open. 2018;1(6):e183226. 7. Woodfield JC, Clifford K, Schmidt B, Turner GA, Amer MA, McCall JL. Strategies for Antibiotic Administration for Bowel Preparation Among Patients Undergoing Elective Colorectal Surgery A Network Meta-analysis. JAMA Surg 2022;157:34-41. 8. Nelson RL, Gladman E, Barbateskovic M. Antimicrobial prophylaxis for colorectal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD001181. 9. Futier E, Jaber S, Garot M, Vignaud M, Panis Y, Slim K, et al. on behalf of the COMBINE study group. Effect of oral antimicrobial prophylaxis on surgical site infection after elective colorectal surgery: multicentre, randomised, double blind, placebo-controlled trial. BMJ 2022;379:e071476. Antibiotikaprofylax

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=