Svensk Kirurgi nr 2-23

108 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 Kåseri fattning är statistiskt sett fullständigt korrekt men ger ändock en våldsamt skev bild av undersökningen resultat. Man skulle lika gärna kunna konkludera med att redovisa att koloskopierna inte påverkade dödligheten inom tio år samt att man måste göra ett mycket stort antal koloskopier – 455(!) – för att hitta ett enda fall av kolorektal cancer (där resurserna kanske kunde använts merkostnadseffektivt på annat sätt). Konservativ behandling I den andra studien2 undersöktes 37 887 män 50–60 år gamla med PSA-test. De med PSA >3 ng/mL genomgick en MR av prostata. En tredjedel av de PSA-positiva randomiserades till en kontrollgrupp där man gjorde systematiska och riktade biopsier mot misstänkta förändringar enligt MR, medan två tredjedelar av patienterna endast genomgick riktade biopsier. Endast cirka hälften av de inviterade patienterna (47 %) genomgick dock screeningen. I gruppen med enbart riktade biopsier fann man kliniskt insignifikant prostata-cancer (Gleason score 3+3) i 0,6 procent av patienterna, mot 1,2 procent i kontrollgruppen. Kliniskt signifikant prostatacancer (Gleason minst 3+4) fann man statistiskt sett lika ofta i de båda grupperna (relativ risk 0,81 för experimentgruppen). De tio fall av prostatacancer som upptäcktes enbart vid de systematiska biopsierna behandlades alla konservativt. I abstraktets konklusion påpekar man att undvikande av systematiska biopsier av prostata till fördel för riktade biopsier hos patienter med förhöjda PSA-värden minskade risken för att upptäcka kliniskt insignifikanta cancrar till hälften. De överdiagnosticerade cancrarna föranledde dock aldrig några åtgärder, varför man kan konkludera att det egentliga resultatet sett ur patientens synvinkel var att man kunde välja endera av metoderna och få samma slutresultat. Ingen kontrollgrupp Den tredje artikeln3 rapporterade om 38 patienter med en tämligen ovanlig typ av duktal pankreascancer med metastatisk sjukdom och som hade prövat någon form av cytostatika och som nu fick en inhibitor, sotorasib, av tumörens speciella KRAS-mutation. Åtta av patienterna fick en centrally confirmed response. Den mediana progressionsfria överlevnadstiden var 4,0 månader och den mediana totala överlevnadstiden var 6,9 månader. I konklusionen i abstraktet anges att sotorasib showed anticancer activity, vilket återigen är en korrekt utsaga baserade på givna utvärderingskriterier. Om man emellertid är van att sköta patienter med pankreascancer vet man att överlevnadstiden vid metastatisk cancer genomsnittligt ligger på drygt sex månader, och då förefaller de redovisade resultaten inte så anmärkningsvärda, i synnerhet som man inte haft någon kontrollgrupp. Kliniskt oviktiga resultat Sammanfattningsvis visar de tre välgjorda studierna statistiskt signifikanta resultat, vilket framhålls i abstrakten. Resultaten kan möjligen vara vetenskapligt intressanta, men ur klinisk synvinkel är skillnaderna försumbara och att framhäva de små skillnaderna ger en annan bild av verkligheten än den som läkaren och patienten ser. Man bör nog undvika att alltför ensidigt framhäva alltför små skillnader även om de är signifikanta rent statistiskt. Ingen har kunnat ange hur långt ett rep är och man kanske inte heller kan förklara hur små skillnader kan vara – men ibland blir de trots det alltför små!  Referenser 1. Bretthauer M, Löber M, Wieszczy P, Kalager M, Emilsson L, Garborg K, et al. Effect of colonoscopy screening on risks of colorectal cancer and related death. N Eng J Med 2022; 387: 1547-56. 2. Hugosson J, Månsson M, Wallström J, Axcrona U, Carlsson SV, Egevad L et al. Prostate cancer screening with PSA and MRI followed by targeted biopsy only. N Engl J Med 2022; 387: 2126-37. 3. Strikler JH, Satake H, George TJ, Yaeger R, Hollebecque A, Garrido-Laguna I, et al. Sotorasib in KRAS p.G12C-mutated advanced pancreatic cancer. N ENg J Med 2023; 388: 33-43. Svenska ERCP-dagarna 26–27 september i Umeå Äntligen klart med datum och lokal för Svenska ERCP-dagarna i Umeå. Vi träffas på Väven, alldeles vid älven, 26–27 september. Temat för mötet är tvåfallt: • ERCP vid palliation respektive ERCP-combos! Varmt välkomna! Anmäl er via www.ercp.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=