Svensk Kirurgi nr 1-24

9 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 Kunskapsstyrningssystemet har som syfte att implementera bästa kunskap i praxis. Det kan konstateras att föreningarna vill bidra och har konstruktiva förslag, men involveras inte i tillräcklig utsträckning. Man kan även notera att en bättre samverkan mellan specialitetsföreningarna och kunskapsstyrningsorganisationen i implementeringsfasen av de nya kunskapsstöden är av största vikt för att de ska bli användbara och komma patienterna till godo. Dialogmöten – bättre samverkan efterlyses Med våra undersökningar som underlag bjöd vi därefter in till dialogmöten mellan föreningarna och nationella programområden för att för att diskutera kunskapsstyrning och hur samarbetet kan förbättras. Det blev två intensiva möten och många bra diskussioner. Vi fick en chans att lyfta det som framkommit i våra undersökningar och erbjuda möjligheten till diskussion kring dels utmaningarna, dels möjligheterna. För att nya Kunskapsstyrning kunskapsstöd ska bli användbara och komma patienterna till godo krävs bättre samverkan mellan specialitetsföreningarna och kunskapsstyrningsorganisationen. Undersökningsresultaten har även diskuterats med SLS permanenta delegationer för att få deras perspektiv på frågan; forskning, utbildning, etik och kvalitet. Arbetsgruppen har också tagit tillfällena i akt och löpande berättat om det pågående arbetet på SLS ordföranderåd. Vikten av ökat professionsinflytande Undersökningar och dialogmöten har gett oss goda kunskaper om hur SLS föreningar kopplar in i och samverkar med kunskapsstyrningssystemet samt hur föreningarna ser på systemet och även om påverkbara faktorer. Vi har spridit resultaten i dialoger och debatt. Arbetsgruppens strategi har varit att med dialog få med föreningarna i kunskapsstyrningssystemet på ett bättre sätt, det vill säga att öka professionens inflytande. Vägen framåt Avslutningsvis mina egna reflektioner utifrån de senaste årens arbete. Kunskapsstöd är bra om de är lättillgängliga, användbara och ändamålsenliga, inte publicerade som omfattande PDF-filer som det är svårt att navigera i. Föreningarna måste bli engagerade och involverade, annars är risken överhängande att kunskapsstöden inte kommer att användas. Om de inte används så står vi med en stor satsning som kostat enorma resurser, i tid och pengar för både skattebetalare och för vårdens medarbetare. Vi i arbetsgruppen har fått förlängt mandat under 2024. Vår strategi framåt kommer vara densamma, att se till att professionen har ett stort inflytande, oavsett system, i kunskapsstyrningen. För er som vill läsa mer så finns alla resultat på: www.sls.se/kunskapsstyrning.  Bengt Ihre-fonden utlyser stipendium på 100 000 kr Bengt Ihre-fonden utlyser ett stipendium på 100 000 kr för 2024 till kirurger med forskning relaterad till gastroenterologi Stipendiet är tänkt att användas till forskningsarbete som anknyter till gastroenterologi eller mag-tarmkirurgi. Stipendiet kan även användas till forskning på utländsk institution. Vi ser gärna sökande som är i början av den postdoktorala karriären eller just har etablerat en självständig forskningslinje med eget huvudhandledarskap. Sökande ska vara specialist eller ST-läkare i kirurgi samt medlem i Svensk Kirurgisk Förening 2023-12-31. Pristagare utses av Kommittén för Kirurgisk Forskning och priset delas ut i samband med Kirurgveckan i Karlstad 2024. Ansökan i enlighet med mall på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida skickas digitalt och i en fil, senast den 31 mars 2024 till kansliet@svenskkirurgi.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=