Svensk Kirurgi nr 1-24

10 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 Även i år kommer vi ha BJS prize session på Kirurgveckan där de bästa svenska manuskripten som submitteras till BJS eller BJS Open väljs ut till en specifik session och presenteras preliminärt under onsdagen vid BJS prize session. Redan publicerade manuskript kan ej delta i urvalet. För att delta i urvalet krävs medlemskap i Svensk Kirurgisk Förening 31/12 2023. Vid denna session medverkar också redaktörer från BJS. Även i år är utses en första- och andrapristagare. Vinnaren utses av Editor-in-Chief för BJS, Editorin-Chief för BJS Open samt representant för Kommittén för kirurgisk forskning (KKF) i Svensk Kirurgisk Förening. Vinnaren erhåller ett personligt pris på 3500 Euro och andrapristagaren 1500 Euro. 2024 Swedish Surgical Society Annual Meeting BJS Prize Guidelines for Submission Authors whose paper will be considered for the BJS Prize should, in the first instance, follow the Journal’s Instructions to Authors. In addition, the following points should be noted: - Please state on the covering letter and first page of the article that it will be considered for the BJS Prize at the 2024 Swedish Surgical Society Annual Meeting. - Please supply the name, hospital address, email address, and specialty interests of two potential reviewers. - The deadline for submission to the BJS is 26th of June 2024. If you have any questions regarding the peer-review process, please contact Alison Cherrie at the editorial office on alison.cherrie@out.com Vill du vinna BJS prize session 2024 på Kirurgveckan? PS notera: att bli utvald för att presentera vid denna session är inte en garanti för att arbetet accepteras för publikation i BJS eller BJS Open. Senast 30 april ska abstrakt skickas till kansliet (kansliet@svenskkirurgi.se) för kontroll av medlemskap. För utförligare detaljer samt deadline för submission av manuskript hänvisas till annonsen nedan. Totalt kan fyra–åtta manuskript bedömas på detta sätt. Endast abstrakt insända till kansliet kan sedan beaktas av BJS eller BJS open för ett BJS prize. Deadline för submission av manus är 26 juni 2024. Styrelsen hoppas på många spännande bidrag till denna session!

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=