Svensk Kirurgi nr 1-24

14 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 kunskapsstödet beräknas publiceras våren 2024. Experterna i den nationella arbetsgruppen har valt att inkludera kvinnor med ett BMI under 30, till skillnad från föregående dokument som satte gränsen vid BMI under 27, samtidigt som bröstvolymskraven är mer relaterade till patientens BMI. Det betyder att det krävs större bröstvolym vid högre BMI, till exempel 1000 ml per bröst vid BMI 30. Skälet till att inkludera de högre BMI-grupperna är att det saknas kunskap som stödjer att komplikationsrisken är högre vid BMI 27 – 30 än vid BMI under 27, samtidigt som patienterna upplever det diskriminerande. Utifrån hälsoperspektivet är ett lägre BMI än 30 att föredra och patienten kan motiveras till viktnedgång före operation med att viktnedgång efter operationen försämrar det kosmetiska resultatet. Ljumskbråck Det senast startade insatsområdet är ljumskbråck. Övriga bukväggsbråck ingår inte utan planeras i ett kommande arbete. En expertgrupp som kallade sig bråcknördar samlades i september 2023 och i arbetsgruppen finns även en patientföreträdare som ska uppdatera de indikationer som publicerades 2011. Till stöd finns bråckregistret och kunskapsstödet beräknas publiceras under första halvan av 2025. Både proktologi och ljumskbråck presenteras på Kirurgveckan i augusti 2024. Mot större kvalitet Expertgrupperna som nu jobbar kommer de kommande åren att leverera kunskapsstöd med syftet att styra vården till att bli mer kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. Detta kan betyda förändrade arbetssätt. Förhoppningen är att arbetsinsatserna ska tas emot positivt och att vårdsverige tillsammans minskar skillnaderna i kvalitet och resultat. Att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.  Kunskapsstyrning Pris för Bästa skriftliga vetenskapliga arbete under ST En spännande väg till klinisk forskning kan vara det individuella skriftliga vetenskapliga arbete som varje ST-läkare skriver under sin specialisttjänstgöring. Som ett led i att öka intresset för klinisk forskning bland kirurger och som inspiration till att börja forska, delar Kommittén för Kirurgisk Forskning (KKF) och Kirurger Under Utbildning (KIRUB) årligen ut två priser på 5000 kr vardera för bästa skriftliga vetenskapliga arbete för ST-läkare i kirurgi. Pris tilldelas två författare som visat prov på gott medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt samt nyfikenhet inför sina ämnesval och kan tillhöra såväl etablerade som ickeetablerade forskargrupper. Landets ST-studierektorer i kirurgi uppmanas härmed att mejla färdiga skriftliga vetenskapliga arbeten till Svensk Kirurgisk Förening. ST-läkarna kan även själva skicka in sina färdiga och godkända arbeten. KIRUB nominerar därefter arbetena till KKF. KKF utser sedan två pristagare bland de nominerade. För att kunna erhålla pris för bästa skriftliga vetenskapliga arbete under ST ska ST-läkaren vara medlem i Svensk Kirurgisk Förening och inte vara disputerad vid erhållandet av specialistkompetens. Prisutdelning sker under Kirurgveckan i Karlstad 2024! Bidrag mailas senast 30 april till ordforande@kirub.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=