Svensk Kirurgi nr 1-24

22 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 Svensk krigskirurgisk kurs skapas Med insikt om detta skapade Försvarsmedicinskt centrum i Göteborg en unik kurs, svensk krigskirurgisk kurs som innehöll både militärtaktik och operationsteknik, riktad mot kirurger, ortopeder och anestesiologer knutna till Försvarsmaktens kirurgiska enheter. Kursen genomfördes under en intensiv vecka i en militär miljö med den kirurgiska träningen förlagd till Kirurgiskt Anatomiskt Träningscentrum (KAT) på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Tempot var intensivt, dagarna långa, momenten många och lärandemålen högt ställda. Omfattande teori Målet var att eleverna skulle bibringas hög teknisk färdighet avseende kirurgiska ingrepp och tillika stor förståelse för den taktiska miljön. Operationer som under mer förlåtande omständigheter skulle varit möjliga, måste här bortprioriteras. För att över tid upprepade gånger välja bort patienter där livräddande ingrepp hade varit möjliga, krävs mycket stor förståelse och kunskap om ingreppen och dess begränsningar vid resursbrist. Stor vikt lades vid förståelse för anatomin utanför skottkanalen för att undvika det tunnelseende som gärna drabbar kirurger som hanterar patienter med skottskador. Kursen uppehöll sig länge vid triage för att ge en vetenskapligt förankrad och robust kunskap som beslutsstöd, både vid stora skadeutfall, neurokirurgiska skador och för avgöra adekvat vårdnivå i en krigskirurgisk kontext med brist på förnödenheter, läkemedel, sjuktransportförmåga och kvalificerad personal. Praktisk övning på humana preparat Två hela dagar tillbringades med operationer på KAT, där de tolv deltagarna fördelades på sex humana preparat assisterade av åtta kliniskt verksamma kirurger, ortopeder och neurokirurg. Tekniker för åtgärd av skador på skalle, hals, thorax och buk samt mjukdelsskador och frakturer på extremiteter praktiserades. Mycket enkel kirurgisk utrustning. Deltagarna genomförde resuscitativ hemikraniektomi, trakeostomi, halsexploration, subxiphoidal pericardiotomi, sternotomi, ingrepp på lungor och stora kärl i thorax, axill, buk, bäcken och ljumskar. Mycket stor vikt lades vid ortopediska ingrepp omfattande fasciotomi, extern fixation av rörbensfrakturer samt amputationer av lår och underben. Målet var att förädla kirurger till habila ortopeder och ortopeder till dugliga kirurger. Kursen innefattade även Austere Resuscitative and Surgical Care, ARSC, som innebar att eleverna under utmanande förhållanden etablerade temporära operationssalar, hanterade skadade med blindgångare inuti kroppen, nyttjade tekniker att minimera risken för postoperativa infektioner, behandlade extremitetsfrakturer och traumatiska amputationer, samt genomförde åtgärder inför sekundärtransport. Behovet finns även för civil sjukvård Försvarsmedicinskt centrum i Göteborg, som med denna kurs stakar ut färdriktningen och tar ett stort steg framåt för att öka Försvarsmaktens kirurgiska förmåga, planerar att genomföra nästa kurs 2024. Förmågan att dynamiskt anpassa omhändertagandet vid långvarig belastning på sjukvården och brist på utrustning, krävs både i militär och i civil kontext. Regionerna måste ta sitt ansvar att genomföra övningar med liknande fokus för samtliga inomden civila sjukvården.  Referenser 1. https://www.coemed.org/files/stanags/01_ AJP/AJP-4.10_EDC_V1_E_2228.pdf, nedladdad 231111. 2. Epstein A, Lim R, Johannigman J et al. Putting Medical Boots on the Ground: Lessons from the War in Ukraine and Applications for Future Conflict with Near-Peer Adversaries. J Am Coll Surg. 2023 Aug 1;237(2):364–373. doi: 10.1097/XCS.0000000000000707. 3. Quinn J, Panasenko SI, Leshchenko Y et al. Prehospital Lessons From the War in Ukraine: Damage Control Resuscitation and Surgery Experiences From Point of Injury to Role 2. Mil Med. 2023 Aug 30:usad253. doi: 10.1093/milmed/ usad253. 4. Zhang JK, Botterbush KS, Bagdady K et al. Blast-Related Traumatic Brain Injuries Secondary to Thermobaric Explosives: Implications for the War in Ukraine. World Neurosurg. 2022 Nov;167:176–183.e4. doi: 10.1016/j. wneu.2022.08.073. 5. Dubinski D, Kolesnyk V. War in Ukraine: a neurosurgical perspective. Acta Neurochir (Wien). 2022 Dec;164(12):3071– 3074. doi: 10.1007/s00701-022-05388-3. Epub 2022 Oct 20. PMID: 36264367; PMCID: PMC9705431. 6. Kondratiuk V, Jones BT, Kovalchuk V et al. Phenotypic and genotypic characterization of antibiotic resistance in military hospital-associated bacteria from war injuries in the Eastern Ukraine conflict between 2014 and 2020. J Hosp Infect. 2021 Jun;112:69–76. doi: 10.1016/j. jhin.2021.03.020. 7. https://jts.health.mil/index.cfm/pi_cpgs/ cpgs, nedladdad 2023-11-11. Akut- och traumakirurgi

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=