Svensk Kirurgi nr 1-24

23 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 Bakjoursfall del 1 Oproportionerlig kraftig akut buksmärta efter lindrigt trauma En 15-årig tidigare frisk pojke söker akut på grund av buksmärta. Han har tidigare under dagen fått ett knä i magen av en skolkamrat under en fredlig brottning. Strax efter uppstod en intensiv smärta i hela buken och han söker på akuten bara en dryg timma efter traumat. Vid undersökning är han smärtpåverkad och generellt palpationsöm i hela buken. Övrigt fysikalisk status är u.a. Temp 36.7 grader. Puls 73/ min. Blodtryck 114/74. Andningsfrekvens 18/min. Saturation 99 procent. En e-FAST undersökning av akutläkare kan ej utesluta fri vätska vid urinblåsan. Laboratorieundersökningar visar hemoglobin 177g/l, LPK 19,0 varav neutrofila 17.3. TPK 225. Elektrolyter och kreatinin utan anmärkning. I övrigt framkommer att pojken sökt barnmottagningen två gånger tidigare i livet för buksmärtor, två respektive tre år före aktuellt besök. De bedömdes bero på laktosintolerans respektive funktionella buksmärtor. Hans föräldrar är ifrån Makedonien och man flyttade till Sverige tio år tidigare. På grund av påtaglig smärta och eventuell fri vätska i buken utförs en datortomografi av buken med kontrast (bild 1,2) Vad visar datortomografin och hur bör man handlägga fallet? Svar på sidan 32. Bild 1. Datortomografibild. Coronar bild. Bild 2. Datortomografi. Sagitell bild. JONAS BLÄCKBERG Lund jonas.blackberg@med.lu.se CAROLINE WILLIAMSSON Lund caroline.williamsson@skane.se HENRIK BERGENFELDT Lund henrik.bergenfeldt@skane.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=