Svensk Kirurgi nr 1-24

31 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 program som speglas i motsvarande publikationslista. Viktiga finansiärer Wallenbergstiftelserna, Cancerfonden och Bengt Ihre fonden har haft stor betydelse för att bidra med långsiktighet i form av forskningstid för unga forskande kirurger. AU bedömer även sökande till Ihre-stipendiet som jag vill passa på att skapa intresse för. Det är öppet för sökande oavsett ålder och som har forskning med gastrointestinal anknytning – så håll ögonen öppna inför 2024. Delföreningarnas betydelse för våra priser Årets avhandling respektive Årets ST-pristagare har under mina år utvecklats. Sedan några år tillbaka utser delföreningarna en publicerad avhandling från föregående år och två av KKF:S medlemmar utser därefter årets vinnare. KKF hade under många år ett troget radarpar med Gabriel Sandblom och Anders Torell som numera ersatts av Eva Szabo och Andreas Karatkasanis (ttill och med 2023). ST-priserna var under många år en utmaning att få nomineringar till, men här har alla de KIRUB representanter som funnits under mina år i KKF bidragit till att sprida intresse via sina kanaler så att priserna kan utdelas till värdiga vinnare. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla kollegor i KIRUB som med intresse och engagemang deltagit och uppmana delföreningarna att utse kollegor till KKF med en god förankring i sin förening. BJS Prize En mycket roligt – och utmanande – uppdrag som KKF numera har är att utse två pristagare till BJS Prize. Eftersom vi är en medlemsstark förening har vi möjlighet att dela ut ett första och ett andra pris enligt överenskommelsen med BJS Society. Även för detta pris krävs medlemskap i SKF vilket kontrolleras av kansliet. Det är konstigt nog fortfarande svårt att nå ut med informationen att föreningens pristagare utses bland föreningens betalande medlemmar. Av den anledningen är ansökan uppdelad i två delar, en med anmälan till kansliet om att sökande avser skicka in ett manuskript till BJS eller BJS Open och att man har möjlighet att göra det före ett visst datum. De som inte är medlemmar i SKF sållas bort redan i detta steg. Därefter skickar sökande in på vanligt sätt i BJS portalen och kryssar i rutan för priset och sedan bedömer Chief editors för BJS och BJS Open i ett snabbspår tillsammans med en representant, vanligen ordförande, från KKF. Snabbspåret med bedömning under juli månad medför att högst sex till åtta manuskript är möjliga att bedöma och hittills har vi inte behövt avstå från att bedöma något manuskript på grund av för stort inflöde. De nominerade presenterar sitt arbete under en särskild session på Kirurgveckan där slutligen vinnarna presenteras. De nominerades föreläsningar från 2023 finns även att se på Svensk Kirurgisk Förenings YouTube-kanal. Eget symposium på Kirurgveckan Vi har även en konkurrensutsatt tid för ett eget symposium under Kirurgveckan där vi försöker att locka åhörare med breda ämnen till exempel multidisciplinär forskning och registerbaserad forskning. Någon gång har vi lyckats samordna symposiet med en delförening för att få en större publik men det har varit en utmaning att samlas kring ett ämne. Många kollegor har bidragit stort för att få symposierna på plats – stort tack till alla. Nästa års symposium planeras för fullt i skrivande stund och temat blir AI och precisionsmedicin inom kirurgisk forskning. Remissvar KKF bereder även remissvar som stöd till SKF:s styrelse och mitt sista uppdrag blir att lämna en bedömning av den föreslagna förändringen av statlig forskningsfinansiering. Vetenskapsrådet har haft en särskild satsning på klinisk behandlingsforskning som passat bra även för forskningsprojekt kring kirurgisk intervention och diagnostik och flera kollegor som har fått god tilldelning, SKF måste bevaka så att inte den möjligheten försvinner. Remissinflödet är ojämnt och under några år hade vi inte en enda att ta oss igenom. Under mina sex år passerade en pandemi och därmed en inställd kirurgvecka. Min tredje sekreterare Arthur Jänes såg jag för första gången efter nästan två år så när jag tänker tillbaka är han kollegan på skärmen. KKF hade som övriga föreningar alla möten digitalt och efter pandemin har antalet fysiska möten reducerats väsentligt. Bedömningsmötena visade sig vara smidigare att ha digitalt och många avstämningar blev lättare att arrangera som ett kort Zoom-möte. När jag nyss rensade i min överfulla maillåda hittade jag några gamla kallelser från tidigare KKF period när jag deltog som vanlig medlem. Då var det telefonmöten som aviserades av Barbara med någon dags varsel och självklart hade de fysiska möten en annan uppgift att fylla då. Roligt men i skymundan När jag nu lämnar uppdraget ser jag tillbaka på ett uppdrag som varit både roligt och stimulerande. Roligt därför att det är en förmån att få följa utvecklingen av forskande kollegor tillsammans med alla KKFs medlemmar, precis som jag blir ”starstruck” när jag tar del av mina tidigare doktoranders framfart. Stimulerande därför att det krävs helikopterperspektiv för att verka för alla medlemmar på uppdrag av styrelsen för SKF och hålla det perspektivet vid bedömningar av priser och arrangemang av symposier. Någon viskade i mitt öra att KKF är osynlig inom SKF, kanske har vi hittills verkat mer än synts? Det är därför mycket glädjande att nästa års tema för SKF blir ”forskningens år” och medlemmar i KKF kommer därför att skriva i varje nummer av Svensk Kirurgi om egen och andras forskning. Så efter nästa år hoppas jag att KKF är synlig för alla läsare och kanske kan vi efter nästa år även få en icke-konkurrensutsatt symposietid? Med Karolin Isaksson som sekreterare och Torsten Olbers som ordförande ser jag med tillförsökt framemot hur de kan dra nytta av fokuset på forskning som nästa års tema. Avslutningsvis vill jag tacka SKF för förtroendet och alla som varit medlemmar i KKF under de här åren för gott samarbete samt önska nästa kull ett stort lycka till med arbetet. Ett särskilt tack går förstås först till Barbara och även till övriga medarbetare på kansliet.  Klinisk forskning

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=