Svensk Kirurgi nr 1-24

32 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 Bakjoursfallet del 2 Datortomografin inger stark misstanke om en drygt sex cm stor rupturerad hydatid cysta på platsen för lobus caudatus och förekomst av intraperitoneal vätska (bild 1). Patienten inlägges över natten och på morgonen är han välmående och väsentligen oöm i buken. Infektionsläkare kontaktas och patienten sätts in på albendazol och praziquantel. Hepatobiliära teamet på Skånes Universitetssjukhus i Lund kontaktas och patienten överflyttas dit där han dagen efter opereras. Natten före operationen utvecklar han en urticaria över ben och bål. Vid sövningen blir patienten vasodilaterad och inotropikrävande, utan ökat luftmotstånd i ventilatorn. Det bedöms som en anaSvar på bakjoursfallet Oproportionerlig kraftig akut buksmärta efter lindrigt trauma fylaktisk reaktion och betametason ges. Ett övre medellinjesnitt görs. Operation I buken finns rikligt med grumlig vätska och tecken till peritonit med hyperemi över tarmar, oment och peritoneum. Cirka 300 ml bukvätska sugs upp. Motsvarande leverns segment 1 ses echinokockcystan (bild 2). Ingen tydlig defekt kan ses. Cystan öppnas och töms på brunröd vätska samt endocystan (bild 3) fiskas ut. Kvarvarande håla (bild 4) packas sedan med en duk dränkt i 15-procentig koksalt som får verka i tio minuter varefter pericystväggen destrueras med diatermi och cystan sluts med suturer i två lager. Dukar dränkta i 15-procentig koksalt läggs motsvarande vätskeansamlingar i buken och därefter sköljs buken med två liter treprocentig koksalt. Direktmikroskopi av cystvätska visar levande protoscolices (bild 5). Postoperativt förlopp Postoperativt återhämtar sig patienten väl och utskrives fjärde postoperativa dagen med fortsatt praziquantel i en månad samt albendazol i sex månader. Serologi påvisar antikroppar mot Echinococcus granulosus. Patienten har nu följts i ett år efter operationen och ultraljud samt magnetresonanstomografi har ej visat tecken till relaps. Han kommer preliminärt att följas i tio år. Bild 1. Vit pil: Cysta med lätt ihopfallen endocysta som ses såsom en vit rand. Svart pil: Fri vätska i buken. Bild 2. Cystan skymtar under leverytan motsvarande segment 1. Bild 3. Utförskaffad lätt färgad endocysta. Vanligen är den benvit till färgen. JONAS BLÄCKBERG Lund jonas.blackberg@med.lu.se CAROLINE WILLIAMSSON Lund caroline.williamsson@skane.se HENRIK BERGENFELDT Lund henrik.bergenfeldt@skane.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=