Svensk Kirurgi nr 1-24

35 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 Bakjoursskola Tre välfyllda dagar Återkommande är en lärarfakultet där medarbetare hämtas från kursorterna, men även andra delar av riket i form av Linköping och Falun har varit representerade de senaste åren. Kursen har funnits i nästan två decennier och löper numera över tre dagar i november månad. Sedan kursen utökats från två till tre dagar häpnas såväl deltagare och fakultet hur det digra innehållet tidigare hanns med, men tre dagars kurs är nu här för att stanna! Av årets deltagare hade hälften börjat gå bakjour med tre–sex års erfarenhet av allmänkirurgi sedan specialistexamen. Bland övriga hade några mer erfarenhet, men de flesta hade inte börjat bakjoursarbetet. Cirka hälften av deltagarna var verksamma vid länssjukhus följt av universitetssjukhus och länsdelssjukhus. Förutsättningarna för bakjoursarbetet kan som bekant skilja sig åt mellan olika sjukhus. Detta reflekteras ofta i de intressanta diskussioner som följer på fallpresentationer och föreläsningar. Kursinnehåll Kursinnehållet följer bakjoursskolans kursplan. Fokus är att belysa diagnostik och beslut som måste fattas akut inom ramen för bakjoursrollen. Frågorna hopar sig under kursens gång: Hur och när patienten ska opereras? Vilka patienter behöver opereras på natten? Ska man lägga avlastande stomi, göra resektion eller kanske direktanastomos? Kan stent vara ett bra alternativ? Ska man kanske bara dränera? En livlig diskussion med kursdeltagarna brukar ge bästa grund för en givande kurs och är uppskattat i våra kursutvärderingar! Exempel på ämnen som tas upp är akut handläggning av obstruerande eller perforerad kolorektal cancer, olika typer av kolit, divertikulit, Mb Crohn och appendicit/resistens höger fossa, akut nedre gastrointestinal blödning, akut proktologi samt akuta uppkomna komplikationer till kolorektal kirurgi. Kirurgiska tips och tricks diskuteras och en säker handläggningsväg presenteras. Ibland finns mer än en väg till Rom, men allt som oftast uppnås konsensus i diskussionerna. Examination Bakjourskursen innehåller inget förhör som kunskapstest, utan godkänd kurs erhålls efter full närvaro och presentation av ett fall från den egna kliniken. Ämnen för fall fördelas utifrån kursens innehåll till kursdeltagarna innan kursstart. Framtiden Bakjourskursen gjorde paus ett år under pandemin, sedan dess har väntelistan till kursens 25 kursplatser varit lång. Vi vill därför påminna om möjligheten för kolorektalkirurger som skrivit den europeiska ackrediteringsexamen att använda denna som kursintyg för bakjoursackreditering. Nuvarande bakjoursfakultet tillsammans med styrelsen för svensk kolorektalkirurgisk förening och studierektorn för bakjoursskolan välkomnar även initiativ till start av ytterligare kurs på annan kursort.  Bakjoursskola i kolorektalkirurgi på Skånes Universitetssjukhus HENRIK JUTESTEN Malmö MARCEL SADEGHI Falun OLOF HALLBÖÖK Linköping GÖRAN HEINIUS Stockholm PAMELA BUCHWALD Malmö pamela.buchwald@skane.se När höststorm med köldknäpp övergick till mildväder samlades ett trevligt gäng kollegor från Gällivare i norr till Lund i söder för bakjoursskola. Detta år gick kursen av stapeln i Malmö, men vartannat år står Stockholm som värd. Bakjoursfakulteten, från vänster Henrik Jutesten, Pamela Buchwald, Olof Hallböök, Göran Heineus och Marcel Sadeghi.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=