Svensk Kirurgi nr 1-24

46 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 Avhandlingsreferat Spännande tumörbilogi Tidigt under en av de första månaderna på min ST träffade jag min handledare Joakim Hennings. Jag assisterade honom därefter på ett antal tyreoidea- och paratyreoideaingrepp och jag minns hur snabbt jag blev fascinerad av den delikata och fina kirurgin, den intrikata anatomin och dessutom den spännande och utmanande jakten efter bisköldkörtlarna och laryngeus recurrensnerverna. Med stöttning av Joakims positiva energi, passion och enorma driv för endokrinkirurgi blev jag direkt lockad till den världen. I början hade jag lite svårt att begripa hur det kan vara så att en del patienter med små papillära tyreoideacancrar (sPTC) kan bli botade med enbart hemityreoidektomi, medan andra kräver mer omfattande kirurgi, såsom total tyreoidektomi och modifierad neck dissection, och även reoperationer för återfall och ytterligare onkologiska behandlingar. Ska alla få postoperativ radiojodbehandling? Samma dos till alla? Skall alla följas upp enligt samma intervall och rutin oavsett? Vilka patienter kan erbjudas ”aktiv monitorering” som behandlingsalternativ? Vad är det som gör att vissa sPTC är rätt aggressiva? Tumörbiologin eller andra miljömässiga faktorer? Kan det påverkas av var man bor i Sverige? ”Vad roligt att du har så många frågor och funderingar, det finns en del att titta på och att kartlägga!” sade Joakim till mig med ett stort leende. Så inleddes min sexåriga doktorandresa med målet att undersöka utbredningen och skillnaderna i aggressiviteten bland sPTC i Sverige. Små papillära tyreoideacancrar sPTC är papillära tyreoideacancrar (PTC) mindre än 20 mm i storlek, således T1 tumörer enligt TNM. Papillära tyreoidea mikrocarcinom (PTMC) är papillära tyreoideacancrar mindre än 10 mm i storlek. sPTC och PTMC betraktas generellt som lågriskcancrar med en mycket god och gynnsam prognos med fem års överlevnad upp till 99 procent Små papillära tyreoideacancrar Den elfte november 2023 försvarade Haytham Bayadsi avhandlingen ”Tumorstromats och demografiska faktorers samband med den metastatiska aggressiviteten hos små differentierade papillära tyreoidea cancrar i Sverige” i Östersund. Handledare var Joakim Hennings och opponent Robert Bränström från Karolinska Institutet. HAYTHAM BAYADSI Östersund haytham.bayadsi@regionjh.se Titel Tumour stromal and demographical factors affecting the metastatic aggressiveness of small differentiated papillary thyroid cancers in Sweden Länk https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1804411/fulltext02.pdf Handledare Doc Joakim Hennings, Umeå och prof Malin Sund, Umeå Opponent Doc Robert Bränström, Stockholm ISBN 978-91-8070-049-8 (tryckt) Figur 1 – Omslagsbilden som avspeglar de olika utforskade aspekterna i avhandlingen: kirurgi, histopatologi, demografi, miljöfaktorer och GIS. (Design: E Abdon/J Wredhammar) och tio års överlevnad upp till 90–95 procent. Men vissa av dessa cancrar är aggressiva och spridda redan vid upptäckten och orsakar en del återfall och till och med död. Incidensen för dessa tumörer har dessutom kraftigt ökat de senaste decennierna på grund av flera faktorer. Ökningen kan delvis förklaras av den ökade användningen av sköldkörtel­

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=