Svensk Kirurgi nr 1-24

7 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 Kunskapsstyrning bland allmänläkarna så räcker vi ändå inte till för att bemanna upp systemet. En kollega räknade ut att om vi skulle ha någon sorts basbemanning med allmänläkare inom detta system så skulle det krävas att var sjunde svensk allmänläkare involverade sig vilket visar på ett monumentalt feltänk redan från början. Kunskapsstyrningskolossen måste vara mindre. Oklar ansvarsfördelning Och varför är det egentligen SKR som är ansvarig för detta och inte Socialstyrelsen? Så är det inte i våra grannländer. När vi försöker ha en dialog med SKR om problemen med systemet avsäger de sig ansvar och hävdar i stället att det är regionerna som äger systemet och att SKR bara faciliterar, det är därmed helt omöjligt att ställa någon till svars när något inte fungerar. Man känner sig som i Kafkas Slottet. Relevansen av all denna kunskap som sammanställs är också tveksam. Enligt specialisten i allmänmedicin, Minna Johansson, som lanserat begreppet Time needed to treat, skulle det ta 27 timmar per dag för en genomsnittlig amerikansk allmänläkare att utföra sitt arbete om hen följde alla riktlinjer. Om man beaktar detta och att alla olika NPO och sekundärvårdsspecialister inom kunskapsstyrningen vill ta fram så bra kunskap som möjligt så resulterar det i enorma mängder text och flödesscheman som varken är relevanta för primärvården eller som det finns tid att läsa. Tanken är i och för sig att de nationella riktlinjerna ska justeras utifrån de lokala/regionala kontexten medelst regionala programområden och regionala arbetsgrupper, vilket också görs men det kräver ännu mer personal och samtidigt försvinner lite av grundtanken med kunskapsstyrningens mål om en jämlik vård i hela landet. Oprövade teoretiska flöden Ytterligare ett problem är att det inte har genomförts piloter när man tagit fram nya flöden och riktlinjer, till exempel genom att jämföra en region med en annan för att se om det man tagit fram faktiskt är användbart och ger positiva resultat. Det saknas generellt redovisning av undanträngningseffekter och det redovisas inte heller tydligt vad hela kunskapsstyrningen har kostat. Kunde alla miljarder som lagts på detta ha använts på ett bättre sätt? Om man till exempel tar VISS.nu som finns i Region Stockholm så har jag fått information om att detta kunskapsstyrningssystem är klart billigare än det som SKR tar fram och något som faktiskt är användbart i den kliniska vardagen plus att ett förtroende har byggts upp för systemet under lång tid. En bristande problemanalys Och sist men inte minst. Vårt problem inom primärvården idag är inte bristen på tillgänglig kunskap. Den finns i massor. Vårt problem är tidsbrist och en underbemanning av vårdcentralerna. En dålig arbetsmiljö har skrämt bort alltför många kolleger som i stället för att arbeta som listansvarig fast läkare nu arbetar som hyrläkare, nätläkare, jobbar på lättakuter, inte är specialister eller på annat sätt lämnat yrket. Dessutom passar våra patienter sällan in i några flöden, i alla fall inte de som vållar oss huvudbry. De som passar in i flöden vet vi redan i stor utsträckning hur vi ska hantera, i alla fall vi som värnar en välfungerande primärvård baserad på starkt personligt ansvar och engagemang för de patienter som är listade på mig. Kunskapsstyrningen bidrar inte till att lösa våra problem, om något förvärrar de för oss om man väljer att se vad man kunde ha lagt pengarna på i stället. Med detta sagt är jag ödmjuk för att det även finns positiva delar av och intentioner med kunskapsstyrningen men jag och mina kolleger tycker att det behövs ett omtag i denna fråga.  Kurs i akut övre gastrointestinal endoskopi Örebro 30 september – 2 oktober Tre dagars praktiskt träningsläger med fokus på endoskopisk hemostas, perforationer, främmande kropp och andra akuta endoskopiska interventioner. Kursen vänder sig till dig som har en god endoskopisk vana men behöver få mer handson-träning under handledning. Ni får öva på alla de modaliteter som finns på marknaden. Välkomna till Örebro önskar kursledningen! Urban Arnelo, Fredrik Swahn, Malin Wickbom och Anna Wickbom Kursavgift 21 000 kr inklusive mat, fika och kursmiddag Anmälan via www.medinet.nu

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=