Svensk Kirurgi nr 3-24

121 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 55 sidor lång!?! I vår tidskrift genomgår varje accepterat manus en professionell språkgranskning till brittisk engelska, King’s English, utan kostnad för författarna. Under denna process, liksom för korrekturläsning, måste den korresponderande författaren kunna svara prompt på eventuella frågor. Vi kompromissar inte avseende kvalitén på den finala produkten, men för att forskningsresultaten ska vara tillgängliga för forskarsamhället e-publicerar vi sedan två år tillbaka det okorrigerade korrekturet, det accepterade manuset, direkt. Detta sker oftast inom en vecka efter acceptans. På det viset, och tack vare hårt arbetande redaktörer, har vi kortat medeltiden från att manuset submittas till dess att det e-publiceras från sex månader till bara 52 dagar hittills under 2024. Manuset ersätts automatiskt av en pdf fil som författarna har möjlighet att korrigera, och sedan av den slutgiltigt publicerade artikeln i en utgåva, vilket tar cirka sex månader från submission. Korrigera alla fel! Det är fundamentalt för en forskare att aldrig kompromissa med sanningen. Ett exempel är att man kan upptäcka ett räknefel efter att man har skickat in sitt manus. Det har hänt två av mina doktorander. I båda fallen var vi helt öppna med vårt misstag och redaktörerna visade stor förståelse och berömde oss för att ha rättat felet i tid. Att å andra sidan vara flexibel när det gäller tolkningen av resultaten visar på vetenskaplig mognad. Där kan det krävas kompromisser. Citeringarnas betydelse Alla redaktörer följer hur ofta artiklarna i tidskriften citeras, eftersom det är ett slags facit på hur väl vi har valt ut artiklarna. Det har inte bara med kvalitén att göra, även ämnesområdet spelar stor roll. Vår tidskrift har sju i år i rad varit den mest citerade inom kärlkirurgin, till våra amerikanska kollegors besvikelse, men vi har en mycket god och sportslig relation till dem. Journal impact factor (JIF) 2020 var den högsta hittills med 7,07, och det året slog vi till och med Br J Surg (6,93). Sedan kom pandemin vilket ledde till att vissa tidskrifter som publicerade mycket om Covid-19 favoriserades, men nu är vi åter på banan och kommer att närma oss Br J Surg igen när JIF för 2023 publiceras i juni/juli 2024. Det faktum att vi har etablerat oss som den mest citerade tidskriften inom vårt fält gör att vi får allt fler bra manus från hela världen, inklusive USA. Inget arbete för en aktiv kirurg Avslutningsvis vill jag bara säga att jag aldrig hade klarat av detta arbete medan jag ännu var aktiv kirurg och vetenskapsman, det är alltför tidskrävande, men det är ett utmärkt arbete efter pensioneringen. Man håller sig uppdaterad, och det stora nätverk av kollegor som jag har byggt upp under många år i yrket kommer väl till pass när jag bjuder in referenter.  Bukväggskirurgi

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=