Svensk Kirurgi nr 3-24

130 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Bråckdagarna är Svenskt Bråckregisters (SBR) årsmöte och där presenteras nyheter och forskning inom fältet. I år fokuserade mötet på att bukväggsbråckregistret nu äntligen är digitalt och det gavs uppdateringar från European Hernia Society (EHS). Ett antal temagrupperade föreläsningar och forskningsdragningar hölls gällande ljumskbråck hos kvinnor och ljumskbråck hos barn, i både nationella och internationella perspektiv. Digitalt bukväggsbråckregister 2024 Den största nyheten på mötet, att ljumsk- och bukväggsbråck nu registreras på samma registerplattform sedan den 29 februari 2024, presenterades av registerhållaren Ursula Dahlstrand. Det innebär att alla som registrerar sina ljumskbråcksoperationer nu också kan registrera bukväggsbråcksoperationer, det är samma inloggningsbehörigheter för båda. Den digitala versionen av bukväggsbråcksregistret, eller BV-registret, är fortsatt under bearbetning och några viktiga villkor pekades ut vad gäller användningen. • Dagkirurgiska patienter registreras med samma inläggningsdag som operationen genomförs. • När patienten är ASA 1 behöver ”inga” riskfaktorer aktivt väljas. • De komplikationer som ska registreras är förstås de iatrogena, men inte exempelvis inklämd tarm med skada vid akut bråckkirurgi. • Vid samtidig operation av ljumsk- och bukväggsbråck behöver två separata formulär fyllas i, det är viktigt att poängtera att registren har separata databaser. En framtida utvecklingspunkt är att förenkla vid registrering av okomplicerade, primära bukväggsbråck. Åsikter om och möjliga justeringar av formuläret för registret tas gärna emot av registeransvariga. Registrets data och shinyrapport Registret sköts via RC Norr och i årsrapporten, som nås via svensktbrackregister.se, finns sammanställningar av registret olika data på befolknings- och årsbasis, men också i perspektiv sen registrets grundande 1992. Totalt finns kring 390 000 ljumskbråcksoperationer i databasen, patienterna registreras från 15 års ålder. Registeransvariga läkare på de 84 olika klinikerna som ingår i registret kan som tidigare hämta ut data både allmänt om sin enhet men också om individuella operatörer och patienter. Utöver möjlig forskning på registret så är den verksamhetsnära användningen av registret huvudsyftet med registreringen, att veta vad vi gör och hur det går skapar förutsättningar för förbättringsarbete. En illustrativ funktion i registret är det som kallas Shinyrapporten, en funktion som ger klinikerna en interaktiv rapport för den egna kliniken med möjlighet att jämföra sig inom regionen och mot resultaten i landet. Shinyrapporten: statistik.incanet.se/svensktbrackregister. Covidpandemin och ljumskbråckskirurgi Covidpandemins påverkan på ljumskbråckskirurgi i Sverige har Ramia Stolt studerat för pandemiåren 2020 - 2021 i en retrospektiv kohortstudie jämförande med en Pre-Covid-grupp, 2015 - 2019. Totalt omfattar studien 101 000 patienter och 101 600 plastiker med recidivuppföljning till 2022. Under 2020 konstaterades 22% färre ingrepp, sedan återgick antalet till förväntad nivå 2021. Under åren 2020 - 2021 ökade andelen akuta operationer från 4,8 % till 5,7%. Väntetid på mer än vårdgarantins 3 månader ökade med 45% för män och 39% för kvinnor under pandemiåren. Under pandemiåren blev fler kvinnor 76% mot 70%, och män 37% mot 29%, opererade laparoskopiskt jämfört med föregående år. Sammanfattningsvis förelåg ingen signifikant ökning av akuta ingrepp under pandemiåren Bråckkirurgi Hildur Thorarinsdottir, Malmö, hildur.t@gmail.com Bråckdagarna 14 – 15 mars 2024 Svenskt Bråckregisters årsmöte kallas Bråckdagarna och är ett fortbildningsforum som är öppet för kirurger och registratorer med intresse för bråckkirurgi. Hildur Thorarinsdottir deltog som allmänkirurg verksam på VO Planerade Operationer i Kristianstad. Hon skriver här en sammanställning av nyheter och idéer som presenterades under mötet i Stockholm i mars, många av passagerna har registrets ansvariga bidragit till.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=