Svensk Kirurgi nr 3-24

131 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 och inte heller någon signifikant skillnad i komplikationer eller 30-dagars-mortalitet. Under 2022 ökade antalet plastiker jämfört med pre-covid-perioden, vilket antas vara en eftersläpning från pandemiåren. Under pandemin så kortades operationstiderna något, men under samma period så minskade dessvärre också andelen utbildningsoperationer där utbildningsläkare deltog. Hur handlägga bilaterala ljumskbråck? Planer på en registerbaserad RCT om handläggning av bilaterala ljumskbråck med unilateral symtomatologi planeras av Maria Melkemichel och Hanna de la Croix. Det görs sällan R-RCTer i Sverige, ett annat exempel på sådan är BEST - studien som jämförde typer av obesitaskirurgi. EHS riktlinjer från 2018 anger att kring 80% av bilaterala ljumskbråck behöver operation av det senare bråcket inom två år. Målet med den planerade R-RCTen är att en randomisering mellan unilateral och bilateral operation som sker på operationsdagen, där båda sidorna är bedömda preoperativt och urvalet till studien görs baserat på klinisk undersökning. Frågeställningen är om båda sidorna behövde opereras när bara ena sidan gav symtom. Uppföljningen omfattar att värdera hur många som behöver komplettera med en andra operation av det vid första operationen symtomfria sidan och hur många som behöver akut kirurgi. En annan fråga är förstås hur praxis ser ut i landet. Är det så att kirurger i regel väljer att passa på att operera båda sidorna när patienten ändå ska sövas och vad har det för konsekvenser för patienten, ger det nytta eller komplikationer att operera den symtomfria sidan? Ljumskbråckskirurgi för barn yngre än 15 år Barnkirurgi i Sverige, det vill säga allmänkirurgisk vård för barn under 15 år, praktiseras på olika sätt i regionerna. En stor del, kanske främst den högspecialiserade delen, sker på de få barnkirurgiska klinikerna. Vad gäller ljumskbråckskirurgi för barn så sker den främst på specialiserade centra och på senare år har allt fler minimalinvasiva tekniker introducerats, även om den öppna ljumskbråckskirurgin fortsatt verkar vara standard. Det finns exempelvis en hybridteknik som görs med laparoskopisk visuell assistans och trådloopar via hudsnitt. Hans Wingren, barnkirurg på Skånes Universitetssjukhus i Lund, föreläste om och visade bilder på ljumskbråck hos barn och ljumskbråckskirurgi för barn under 15 år. För tidigt födda barn, vecka 25-35, har av fosterutvecklingsskäl ökad risk för ljumskbråck och dessutom en väsentligt ökad risk för inklämning och tarmskador på grund av deras litenhet. Barn som ljumskopereras under sina första år kan som vuxna ha liknande ärr och anamnes efter hydrocele-, inguinal- eller pungbråcksoperationer. I nuläget anges de som opererats för ljumskbråck i barndomen inte som Bråckkirurgi Hans Wingren, barnkirurg på Skånes Universitetssjukhus i Lund, föreläste om och visade bilder på ljumskbråck hos barn och ljumskbråckskirurgi för barn under 15 år.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=