Svensk Kirurgi nr 3-24

132 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 tidigare opererade i ljumskbråcksregistret och hanteras inte som tidigare opererade, både för att det var länge sedan när vuxenbråcket dyker upp men också för att de i regel inte har opererats med nätinläggning. Ungefär 5% av barn får ljumskbråck. Vad gäller ljumskbråck i allmänhet så bedöms livstidsrisken för ljumskbråck ligga kring 25% för män, risken är dubbel om nära släkting har haft bråck och vid bindvävssjukdom, cystisk fibros och VPshunt. Kring 10% av barnbråcken är bilaterala. Pojkarna debuterar i regel tidigare (ca 1 år) än flickor (ca 4 år), ljumskbråck är tio gånger vanligare hos pojkar än flickor. Barnbråckregister och ungdomsbråck I nuläget registrerar vi barns bråck i vårt svenska Bråckregister först från 15 års ålder. Från den åldern kan handläggningen av bråck börja variera ganska stort, vissa barn handläggs som vuxna med nätinläggning beroende på deras storlek, anatomi, hälsa och anamnes, andra får ”barnbråcksoperationer” och opereras utan nät. Det finns inga riktlinjer för ljumskbråckskirurgi gällande den här åldersgruppen. I danska studier från Jacob Rosenberg et al verkar recidiv och kronisk smärta ovanliga hos ungdomar 10-17 år som opereras för ljumskbråck, och de fann inte anledning till nätinläggning i åldrarna 10-19 år. På mötet berättade Maria Melkemichel om en kommande studie där hennes forskargrupp planerar att undersöka villkoren för ungdomsbråck, alltså äldre barns och tonåringars bråckoperationer där den exakta åldern inte är bestämd men avsikten är att se om förutsättningar för upprättande av riktlinjer finns. Ungefär 160 patienter mellan 15 och 18 år opereras årligen för ljumskbråck i Sverige enligt bråckregistret. Det borde vara en patientgrupp som skulle vara hjälpt av standardiserad vård. På samma vis som de goda resultaten som standardiseringen av den modifierade öppna främre nätplastiken gav när den lanserades. På mötet presenterade Erik Axman barnkirurg också sitt förslag till barnbråcksregister där de argumenterade för att just datainsamling och standardisering skulle kunna driva på utvecklingen av ljumskbråckskirurgi för barn. Kanske skulle det registret kunna lanseras inom ramen för Svenskt Bråckregister. MPO - säkerhetstänk som höjer kvaliteten vid TEP/TAPP Utöver att följa sina registerresultat så har många kliniker i landet system för att spara inspelningar från laparoskopiska operationer. Tyvärr används möjligheten för sällan och för att det skall fungera bör det vara en rutin. Johanna Österberg berättade om Moras ”Black-box” koncept där man sparar både film och ljud rutinmässigt. Postoperativt kan detta användas för analys av problem och komplikationer, utbildning av kollegor och information till patienterna. De flesta kirurger är bekanta med konceptet critical view of safety (CVS) när det gäller gallkirurgi. Bråckkirurgi Det går att identifiera två trianglar en där man skall vara observant på kärl: Triangle of doom, och den laterala zonen där nerver förlöper, Triangle of pain.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=