Svensk Kirurgi nr 3-24

133 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Det är kanske inte lika många som resonerar så när det kommer till TEP och TAPP kirurgi? Critical view of the Myopectinal Orifice (MPO) är ett begrepp som har lanserats i olika artiklar. Inom MPO arean återfinns alla bråcköppningarna i ljumsken (för mediala, laterala och femorala bråck) och man brukar beskriva 3 zoner där man återfinner olika anatomiska landmärken. När man lär ut dissektionstekniken kan man angripa de olika zonerna i viss turordning för att underlätta operationen. Det går att identifiera två trianglar en där man skall vara observant på kärl, Triangle of doom, och den laterala zonen där nerver förlöper, Triangle of pain. Att kunna ljumskens anteriora och posteriora anatomi är ett framgångskoncept. När dissektionen vid en TEP eller TAPP hos en man är utförd skall man kunna identifiera ett uppochnervänt Y. Där I delen består av epigastrika kärlet och  består av en medial skänkel som är sädesledaren och en lateral som är kärlen till testikeln, hos kvinnan har man runda ligamentet. Johanna förevisade en video där man under en TEP-operation av ett glidbråck misstog tjocktarm för bråcksäck och fick en skada på tarmen. Den diagnostiserades först dygnen efter operationen med stöd av den inspelade filmen. Utifrån filmen kan man diskutera operatörens och assistentens roll. Viktigt att man har ett tillåtande klimat så att man även som yngre kollega och assistent kan ifrågasätta situationen. Om man tycker att anatomin inte stämmer så bör man ta time out innan man dissekerar vidare, ta hjälp av hela teamet. En otillräcklig dissektion försvårar nätinläggning och medför kanske att operatören väljer ett för litet nät vilket inte kan kompenseras av nätfixation. Det finns inga genvägar, skall man hålla på med denna typ av kirurgi och ha bra resultat så bör man utföra ingreppen regelbundet! Erik Nilsson lecture Svenska Bråckregistrets grundare Erik Nilsson hedras årligen med en session på Bråckdagarna med varierande tema. I år kombinerades temat ljumskbråck hos kvinnor i svenska bråckregistret med ljumskbråckskirurgi och forskning kring den i Uganda och Ghana. Ljumskbråck hos kvinnor enligt SBR Ursula Dahlstrand redovisade hur det gick ganska lång tid mellan första artikeln från SBR där resultat särredovisades för könen (1999) till det skifte som en studie från 2005 baserad på 6895 ljumskbråcksoperationer hos kvinnor i SBR innebar. Kald et al redovisade i studien från 2005 en prospektiv värdering av de genomförda operationerna som belyste skillnaderna mellan könen med högre risk för reoperation på grund av recidiv hos kvinnor. Högst risk var det efter Lichtenstein operation. Detta fynd som sedan stärkts av andra studier ligger till grund för paradigmskiftet, att kvinnor inte som standard opereras med en främre nätplastik för ett primärt ljumskbråck. Dahlstrand redogjorde därefter för ett urval av studier baserade på SBR där ljumskbråck hos kvinnor har studerats. Femoralbråck är mycket vanligare hos kvinnor, de utgör närmare 30% av bråcken hos kvinnor och cirka 1% hos män. Kvinnor opereras också 2,7 gånger oftare akut än män, femoralbråck utgör en mycket högre inklämningsrisk än andra ljumskbråck. Akut operation ökar mortalitetsrisken, med 20,5 gånger om tarmresektion behövs och 5,4 gånger utan tarmresektion. Bland underviktiga patienter med BMI under 20 visade det sig vara fyra gånger så vanligt med femoralbråck. Hos underviktiga med BMI under 20 och överviktiga med BMI över 25 patienter av båda könen ökade risken för postoperativa komplikationer. Kvinnor visade sig ha färre postoperativa komplikationer medan det för män var större risk för både kardiovaskulära och intraoperativa komplikationer. Kvinnor har visat sig ha något högre risk för postoperativ smärta efter ljumskbråckskirurgi än män. Risken för recidivoperation var alltså tidigare något ökad hos kvinnor jämfört med män men efter att vi började operera kvinnor övervägande med preperitoneala endolaparoskopiska tekniker har risken minskat. Vid TEP blir risken för reoperation lägre för kvinnor än för män och kvinnor har nu totalt sett lägre risk för recidiv än män Bråckkirurgi Johanna Österberg berättar om Moras ”Black-box” koncept.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=