Svensk Kirurgi nr 3-24

134 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Bråckkirurgi Ljumskbråck hos kvinnor i Uganda Doktor Alphonsus Matovu är verksam kirurg i landsbygdsmiljö på ett regionalt sjukhus i Uganda, Mubende Regional Referral Hospital, men bor med sin familj i storstadsmiljö och är en av många som veckopendlar till arbetet han brinner för. Han forskar med Jenny Löfgrens forskargrupp på KI och disputerar i höst. Matovu redovisade på mötet för egen pågående forskning gällande ljumskbråck hos kvinnor i Uganda, där kvinnor utgör mellan 16 och 24% av ljumskbråcksopererade årligen. I nuläget opereras nästan alla dessa kvinnor med suturteknik då nät inte finns att tillgå av kostnadsskäl, men också för att kunskapen om användning av nät är begränsad. Målet med forskningen som dr Matovu bedriver är att förbättra resultaten av ljumskbråckskirurgi hos kvinnor i Uganda med introduktion av en anpassad främre nätplastikteknik i lokalanestesi som ska åtgärda både inguinala och femorala bråck. Internationella riktlinjer rekommenderar endoskopiska tekniker men utrustning för detta är inte tillgänglig i Uganda, så forskningen bedrivs utifrån tillgång till öppen kirurgi. Patienterna som inkluderades skulle ha ASA 1-2, vara över 18 år och ha ett reponibelt primärt bråck, de fick inte vara gravida eller har koagulationsdefekter. Operatörerna var samma fem vid alla operationer och de provopererade teknikerna tillsammans innan studiens start. Operationerna genomfördes i lokalanestesi som dagkirurgi med profylaktisk antibiotika. Patienterna randomiserades på operationsdagen mellan Lichtenstein och modifierad öppen främre nätplastik, alla patienter explorerades med öppnande av transversalisfascian mot femoralkanalen. De patienter som diagnosticerades med femoralbråck intraoperativt fick alltid den modifierade operationen där femoralkanalen täcktes med ett separat 4x3 cm stort nät och blev därmed exkluderade från studieprotokollet. Uppföljningen av patienterna genomfördes inte av någon av operatörerna och varken patienterna själva eller de som skötte postoperativa kontroller visste vilken operation patienten fått. Kvinnorna var 38-66 år, hade BMI 17-23 och hade fött 4-9 barn. Av de 196 inkluderade patienterna så fick sju i den modifierade teknik-gruppen recidiv, medan fyra i Lichtensteingruppen hade recidiv, alla blev reopererade. Femoralbråck utgjorde nästan hälften av bråcken i studiegruppen, kvinnornas multiparitet och deras i regel tyngre, fysiska arbeten kan antas bidra till den bilden enligt Dr Matovu. Det är för tidigt i studiens arbete för en fullständig utvärdering men förhoppningsvis kan den bidra till förbättrad kirurgisk teknik vid ljumskbråck hos kvinnor i Uganda. European Hernia Society European Hernia Society grundades i Paris 1979 för att främja vetande kring och hanterande av bukväggens anatomi och patofysiologi, multidisciplinärt och inkluderande av alla berörda specialiteter. Föreningen anordnar en årlig kongress för uppdatering av kunskapsläget inom fältet. EHS var med och startade tidskriften Hernia 1997, som på engelska kallas the Journal of Hernia and Abdominal Wall Surgery och den får en tillgång till som medlem. Föreningen är också ansvarig för den nyligen etablerade ackrediteringen inom bråckkirurgi. På hemAlphonsus Matovu redovisar egen pågående forskning om ljumskbråck hos kvinnor i Uganda.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=