Svensk Kirurgi nr 3-24

135 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Bråckkirurgi sidan europeanherniasociety.eu har bland annat ett stort utbud av instruktionsfilmer gällande bukväggstillstånd och -ingrepp tillsammans med föreningens framarbetade riktlinjer för handläggning av specifika tillstånd och patientgrupper. På fredagen presenterade Patrik Pettersson Kjärsgård en sammanfattning av EHS nya riktlinjer för ärrbråck, Midline incisional hernia guidelines, där tretton nyckelfrågor eller problem formulerades, hans text om riktlinjen finns på nästa uppslag i tidningen. Sammanfattning Bråckdagarna är fortsatt ett viktigt och vitalt möte för kirurger i Sverige som sysslar med bråckkirurgi, genom att ge tillgång till uppdateringar kring aktuell forskning och förslag till förbättring av patienthandläggning före, under och efter bråckkirurgi. Shinyrapporten är ett verktyg på bråckregistrets hemsida som kan visa oss svart på vitt hur det går för patienterna vi opererar. Under coronapandemiåren så ökade de akuta ingreppen, vi såg ett tydligt skifte mot större andel laparoskopiska ingrepp för båda könen och tyvärr blev utbildningsoperationerna med utbildningsläkare färre. Bråckkirurgi för barnpatienter under 15 år görs i regel med öppen teknik, men laparoskopisk teknik med eller utan kombinerade öppna moment drivs framåt. 5% av barn får ljumskbråck, tio gånger fler pojkar än flickor, pojkarna är oftast yngre än flickorna vid debut. Kunskapsläget för kvinnors ljumskbråckskirurgi i SBR ger att femoralbråck är 4,4 gånger vanligare hos kvinnor än män, kvinnor har lägre recidivfrekvens efter TEP än män, akutingrepp är 2,7 gånger vanligare hos kvinnor och vid samtidig akut tarmresektion ökar mortaliteten 20,5 gånger. Kvinnor har oftare postoperativ smärta än män efter ljumskbråckskirurgi. Nu när också bukväggsregistret är tillgängligt via Bråckregistrets hemsida så blir underlaget för forskning på och kunskap om svensk bukväggskirurgi större – registrera mera!  Några exempel på guidelines från EHS, som går att nå på deras hemsida. Maria Melkemichel och Hanna de la Croix berättar om planerna på en registerbaserad RCT om handläggning av bilaterala ljumskbråck.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=