Svensk Kirurgi nr 3-24

142 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Våra slutsatser Tack vare introduktionen av robotkirurgi inom bukväggskirurgin kan vi nu operera patienter med komplexa bukväggsbråck minimalinvasivt på ett säkert sätt, och den postoperativa vårdtiden är betydligt kortare än vid konventionell öppen kirurgi. Introduktionen av robotassisterad Pauli-teknik vid parastomala bråck har också gett oss nya möjligheter för detta ofta svårbehandlade tillstånd då recidivfrekvensen för just denna teknik, från större internationella center, visat mycket lovande resultat. I vår uppföljning såg vi att två av tre av patienter med ärrbråck kunde opereras dagkirurgiskt på ett säkert sätt tack vare övergången från öppen till robotassisterad minimalinvasiv kirurgi, vi ser även samma potential för patienter med parastomala bråck. En snar telefonuppföljning avseende stomifunktion skulle kunna erbjudas i stället för inneliggande observation. Hela gruppen som opererades robotassisterat för ärrbråck hade en genomsnittlig slutenvårdstid på ett dygn. Jämför man den vårdtiden med den genomsnittliga vårdtiden för en öppen operation ad modum Rives-Stoppa på tre dygn så kan man konstatera att vårdtidsminskningen är i storleksordningen som skiftet mellan öppen och laparoskopisk kolecystektomi. Vi anser dock att implementeringen av robotassisterad minimalinvasiv bukväggskirurgi bör ske med god planering och med standardiserade både teoretiska och praktiska moment, detta till skillnad från hur till exempel introduktionen av laparoskopin gick till under 90-talet. Frågan rörande valet av öppen alternativt laparoskopisk kolecystektomi är sedan länge avgjord. Vi tror att samma sak kommer att ske även till fördel för robotassisterad minimalinvasiv bukväggskirurgi och vi ser med spänning fram emot att få följa denna utveckling tillsammans med resten av Sveriges bråckkirurger!  Bråckkirurgi Case 1 Bild 1: Parastomala bråcket transabdominal. Case1 : Parastomalt bråckrecidiv med tidigare keyhole-nät mellan bukmuskulaturen. Operation är en robotassisterad Pauli repair.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=