Svensk Kirurgi nr 3-24

141 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Samtliga 20 ingrepp genomfördes som dagkirurgi och ingen konverterades till öppen kirurgi. Vid 30-dagarsuppföljning registrerades inga komplikationer eller recidiv. Ärrbråck Valet av metod baserades på bråckens komplexitet och placering och totalt har 36 patienter opererats. Vid ärrbråck, där en öppen operation ad modum Rives-Stoppa skulle ha varit indicerad, var förstahandsvalet Robotic Rives-Stoppa Ventral Hernia Repair (rRS-VHR). r-Tapp och Robotic Intraabdominal Onlay Mesh Repair (r-IPOM+) applicerades vid mindre ärrbråck. r-TAR var metoden vi har använt vid större och mer komplexa bråck, EHS klassifikation W2 eller W3, se Tabell 1. Tre patienter konverterades till öppen kirurgi på grund av uttalade intraabdominella adherenser och istället utfördes öppen operation ad modum Rives-Stoppa. 24 av 36 patienter var dagkirurgiska. Genomsnittlig vårdtid för alla 36 patienter var ett dygn med komplikationer inkluderade. Vid 30-dagarsuppföljning hade ingen patient ett tidigt recidiv. 5 av 36 patienter hade drabbats av en komplikation. Tre stycken motsvarande Clavien-Dindo I-II och två stycken Clavien-Dindo IIIb. De två patienterna med åtgärdskrävande komplikation, det vill säga ClavienDindo IIIb, behövde reopereras på grund av mekaniskt ileus orsakat av att det uppstått en suturuptur i den bakre fascian, ileustillståndet kunde lösas laparoskopiskt. Parastomala Bråck Fem patienter har opererats med robotassisterad Pauliteknik och ingen konverterades till öppen kirurgi. Samtliga patienter var inlagda på sjukhus tills stomin ansågs fungera önskvärt. Genomsnittlig vårdtid var två dygn med komplikationer inkluderade. Vid 30-dagarsuppföljning hade 1 patient drabbats av en komplikation i form av ett infekterat serom i bråcksäcken som behandlades med dränage och antibiotika (Clavien-Dindo IIIa). Bråckkirurgi Centralsjukhuset i Kristianstad. Foto: Håkan Dahlström/Wikipedia. Tabell 1.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=