Svensk Kirurgi nr 3-24

140 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Paradigmskifte inom bukväggskirurgin på CSK, Kristianstad De senaste åren har bukväggskirurgin förändrats radikalt på sina håll runt om i världen och i Sverige pågår nu en snabb utveckling inom fältet, mycket tack vare introduktionen av robotassisterade minimalinvasiva metoder. Redan 2017 presenterades på European Hernia Society’s (EHS) årliga kongress i Wien tekniker för utförandet av avancerad främre bukväggskirurgi robotassisterat, och det som för oss var framtiden i Wien 2017, är nu vardag på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK). Här följer en beskrivning av hur vi implementerade denna nya typ av kirurgi samt en kort redogörelse av våra resultat från det första året. Implementering – utbildning och samarbete Inför starten fördjupade vi oss inom bukväggskirurgin genom att genomföra den europeiska ackrediteringen , Fellow of the European Board of Surgery in Abdominal Wall Surgery på EHS i Manchester 2022. Vid denna kongress passade vi även på att gå en intensivkurs inom robotassisterad bukväggskirurgi som hölls av Filip Muysoms, som var en av de första att introducera robotassisterad bukväggskirurgi i Europa. Utbildningen och införandet har sedan skett i samarbete med det på marknaden för robotkirurgi dominerande företaget Intuitive och deras robot DaVinci Xi. De har tillhandahållit utbildningar med stigande komplexitet och föredömliga proctorer, som har väglett oss med stort engagemang och tålamod. Vi började vår utbildning under hösten 2022 med 40 timmars simulatorövning. I februari 2023, cirka en månad innan den första planerade robotassisterade bukväggsoperationen på CSK, åkte vi med ett operationsteam (två kirurger och två operationssköterskor) på studiebesök på Drammen Sykehus för att se hela deras flöde, dels det perioperativa omhändertagandet men även det intraoperativa upplägget. Samma månad blev vi färdiga konsolkirurger enligt Intuitivs utbildningsprogram. Uppstarten Vid uppstarten i mars 2023 var vår svenske proctor, Björn Törnqvist, från Danderyds sjukhus, med oss under tre operationsdagar. De två första dagarna opererade vi patienter med primära ventrala bukväggsbråck och den tredje dagen patienter med ärrbråck. Efterföljande månader utförde vi cirka 30 bukväggsingrepp robotassisterat. I september 2023 besökte Björn oss för en sista gång och då opererade vi två patienter med stora ärrbråck där komponentseparation, robotic transversus abdominis release (r-TAR) krävdes. Den kunskapen öppnade möjligheten för oss att börja åtgärda parastomala bråck robotassisterat med Pauliteknik och detta initierade vi under hösten 2023. Från starten i mars 2023 fram till april 2024 har vi med robotassisterad teknik opererat totalt 61 patienter med olika typer av bukväggsbråck inkluderat fem patienter med parastomala bråck, med goda resultat. Vi har nu också börjat nästa steg i utvecklingen genom att öka komplexiteten och ta oss an recidiv av parastomala bråck samt flankbråck. Detta med hjälp av vår norske proctor Jan Lambrecht, från Hamar Sykehus, som var med oss på CSK under två intensiva dagar i början av april 2024. Vår erfarenhet Patienter aktuella för åtgärd valdes ut via ett preoperativt mottagningsbesök och vi kartlade samtliga ärrbråck med datortomografi preoperativt för att noggrant kunna planera den kirurgiska åtgärden. Vi har följt upp alla patienter med ett återbesök 30 dagar postoperativt för klinisk och kosmetisk utvärdering och planerar också för samtliga ett års uppföljning telefonledes. Primära bråck Total 17 patienter med primära ventralbråck har opererats med Robotic Transabdominal Retromuscular Umbilical Prosthetic Hernia Repair (Tarup) eller Robotic Transabdominal Preperitoneal Repair (r-Tapp) och tre patienter med ljumskbråck har opererats med r-Tapp. Bråckkirurgi Firas Kabariti, firas.kabariti@skane.se Johannes Fellinger, johannes.fellinger@skane.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=