Svensk Kirurgi nr 3-24

162 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 En energisk forskningsledare Åtskilliga svenska kirurger har i olika sammanhang stött på Ulf Gunnarsson, antingen som lärare på SK-kurser, som vetenskaplig sekreterare i Svensk Kirurgisk Förening, som kollega, eller som ledare för en mycket stor forskargrupp. Forskningsgruppen CLISTER utgår från Norrlands universitetssjukhus men har förgreningar i Uppsala, Stockholm samt ett flertal norrländska sjukhus bland annat Sunderbyn, Skellefteå och Lycksele. Alla som haft med Ulf att göra har kunnat vittna om hans energi, entusiasm, målmedvetenhet och hur han drivits av idéer och visioner som ibland legat bortom det som de flesta sett som realistiskt och överkomligt. Inte desto mindre lyckades han med det mesta han föresatte sig, även när han tog ut svängarna ordentligt. Tidiga karriären Ulf tog sin läkarexamen på Karolinska Institutet samtidigt som han påbörjade sitt avhandlingsarbete och engagerade sig politiskt. Efter att han disputerat 1994 på en preklinisk avhandling om blödningschock sadlade han snabbt om och satsade helhjärtat på kirurgi och patientnära forskning i Mora. Han var en av de som tidigt engagerade sig i svenska bråckregistret och bedrev både förbättringsarbeten och studier med fokus på akutkirurgi, bråckkirurgi och kolorektal cancer. Tack vare Ulf och nätverket runt bråckregistret lyftes ljumskbråckskirurgin från något oväsentligt och trivialt till en gren av kirurgin där det fanns åtskilligt att förbättra genom kvalitetstänk och genomtänkta studier. Samtidigt var han också mycket aktiv fackligt och engagerade sig i ST-läkarnas arbetsvillkor. Så småningom hamnade Ulf i Uppsala och därefter i Huddinge innan han till slut landade i Umeå. Under åren i Uppsala och Huddinge organiserade han snabbt upp en mycket stor forskargrupp med doktorander, medarbetare och handledare från olika håll som bedrev studier inom ventralbråckskirurgi, ljumskbråckskirurgi och kolorektal cancer. Han initierade projekt för att utvärdera helt nya metoder att behandla ventralbråck, bland annat genom att använda patienternas egen hud som förstärkningsmaterial. Noggrann och generös Med samma passion som han lade ner i kirurgin hängav sig Ulf också åt pietetsfull renovering av sitt 1700-talshus, mecka med motorcyklar, plantera syrener och pyssla om sin PV. Att se en anastomos, en bukväggsrekonstruktion eller ett nytt matsalsbord ta form i de egna händerna var något som alltid gav honom energi som han också delade med sig till personer runt omkring honom. Ulf var ledartypen som visade vägen genom att föregå med gott exempel. Han levererade alltid snabbt och med hög kvalitet, med förhoppningen att doktoranderna i hans egen forskargrupp kunde följa hans exempel. Ulf var alltid var tillgänglig och hjälpsam och fick på så sätt alla att acceptera snävt tilltagagna deadlines, stora beting med krav på statistiska analyser och snärjiga och besvärliga revideringar av vetenskapliga manus. Genom en högt satt målbild och stor dos entusiasm och att alltid se möjligheter lyckades Ulf ofta få doktorander att prestera långt över deras egna förväntningar. En annan sida av att delta i Ulfs forskargrupp var de återkommande mötena med ordentligt tilltagna middagar där omsorgsfullt utvalda viner och förstklassig förplägnad varvades med vetenskapliga presentationer och journal clubs. Drivkraften för de som ingick i hans grupp var vetskapen om att de arbeten han initierade för det mesta blev mycket fruktbara och att man ingick i ett gästvänligt nätverk där alla stöttade och hjälpte varandra på bästa möjliga sätt. Umeå och fjällvärden Under de år Ulf verkade som professor i Umeå lyckades han knyta samman stora delar av norra regionen genom samarbeten. Flera doktorander som han knöt till sin grupp har redan disputerat och det har möjliggjort att många kirurgkliUlf Gunnarsson – en outtröttlig förkämpe för den patientnära forskningen Text: Gabriel Sandblom, Stockholm. Minnesord

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=