Svensk Kirurgi nr 3-24

114 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Föreningen Svenskt Kirurgiskt Råd – anonym sammanslutning med stor potential Delegaten från Svensk kirurgisk förening beskriver en informell samarbetsgrupp för opererande specialitetsföreningar. Det pågår ett arbete för att öka samverkan i gruppen och vi kommer att höra mer om arbetet och framför allt resultaten framöver. Mattias Prytz, Trollhättan, mattias.prytz@vgregion.se Informellt samarbete Svenskt kirurgiskt råd (SKRÅ) är en sammanslutning av de olika opererande specialiteternas olika specialitets-föreningar. Det är ingen formell förening, det finns inte några stadgar eller några formella underlag som specificerar vad gruppen skall syssla med. Ordförandeskapet har historiskt sett varit roterande på årsbasis mellan de större av de ingående föreningarna. För vissa av föreningarna är det styrelseordföranden som sitter med i SKRÅ men för svensk kirurgisk förenings del brukar det vara en övrig ledamot som tar den platsen. Det finns ingen formell syftesförklaring, men gruppens mål skulle kunna beskrivas så här: ”Svenskt Kirurgiskt Råd är en informell sammanslutning av opererande specialiteters specialitetsföreningar. Rådets syfte är att diskutera frågor som är av gemensamt intresse samt att fördjupa föreningarnas samarbete.” Med syfte: ”att påverka myndigheter och arbetsgivare för att garantera en ansvarsfull och god utbildning samt krav på livslång kontinuerlig kompetensutveckling för alla specialister som är organiserade i SKRÅ.” För närvarande sitter jag som ledamot i SKRÅ, och det är anestesiföreningen (SFAI) som innehar ordförandeskapet. Stor potential De nuvarande medlemmarna i SKRÅ har vid möten starkt upplevt att gruppen skulle kunna vara en viktig aktör för att lyfta fram aktuella frågor som är gemensamma för alla oss opererande specialiteter; det kan vara allt från operationskapacitet, utbildnings och fortbildningsfrågor, spårbarhet av implantat till den nu högaktuella frågan om den nya implementeringen av arbetstidslagen. På många sätt har ju vi, de olika opererande specialitets-föreningarna, likartad ingång i dessa frågor. En gemensam sammanslutning som driver och bevakar sådana frågor borde kunna vara en betydelsefull part här. Revitalisering Den nuvarande SKRÅ-gruppen har därför försökt att i någon mån vitalisera sammanslutningen genom att skapa en tydlig syftesförklaring, men också genom att ändra ordningen såtillvida att det roterande ordförandeskapet nu är över två år. Fakta om SKRÅ Ingående specialitetsföreningar Svensk Barnkirurgisk Förening, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård(SFAI), Svensk Förening för Kärlkirurgi, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi(SFOG), Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Svensk Handkirurgisk Förening, Svensk Kirurgisk Förening(SKF), Svensk Neurokirurgisk Förening, Svensk Ortopedisk Förening(SOF), Svensk Plastikkirurgisk Förening, Svensk Thoraxkirurgisk förening, Svensk Urologisk Förening, Sveriges Ögonläkarförening. Ordförandeskapet roterar mellan SFAI, SFOG, SKF, SOF, Svensk Urologisk Förening och Svensk Förening för Otorhinolaryngologi.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=