Svensk Kirurgi nr 3-24

115 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Föreningen Avsikten är att vi får till en bättre kontinuitet och ett tydligare överlämnande av aktuella frågor och intresseområden, för att inte tappa tempo och riktning vid varje ledningsbyte, något som under tidigare år ha varit ett problem. Vi strävar också efter ett fördjupat samarbete inte bara mellan föreningarna utan också med Svenska läkarsällskapet som vi ser som en stark samarbetspartner för att arbeta inte minst med frågor om utbildning och fortbildning. Den syftesförklaring som vi nu tagit fram i samråd, kommer spikas vid kommande möte 19 mars, är: ”Svenskt Kirurgiskt Råd samlar företrädare för specialitetsföreningar inom opererande specialiteter. Rådets syfte är att lyfta och diskutera frågor som är av nationellt gemensamt intresse samt att fördjupa föreningarnas samarbete. I samsyn och med gemensamma budskap vill vi påverka och upplysa myndigheter, arbetsgivare och allmänhet om viktiga frågor för patientsäkerhet, arbetsmiljö, utbildning och forskning inom våra specialitetsområden. SKRÅ tar även emot remisser och frågor som med fördel besvaras ur ett samlat perspektiv för opererande specialiteter” Aktuellt arbete När det gäller aktuella frågor så är just frågan om den nya tillämpningen av arbetstidslagen – och den påverkan det ger på schemaläggning av jourtunga och opererande specialiteter - en fråga som SKRÅ för närvarande fokuserar extra på. Även Svensk kirurgisk förening följer noggrant den saken och inväntar med spänning synpunkter och utvärderingar från landets kliniker hur detta i realiteten påverkar oss som kirurger. 

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=