Svensk Kirurgi nr 2-23

84 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 Längtan efter handarbete Människor med livsvillkor goda nog för att kunna lyfta blicken och utforska omvärlden har alltid haft ett behov av att skapa något med händerna, både för att uttrycka sig, känna samhörighet och uppnå självförverkligande. Enligt Maslows klassiska behovstrappa kommer behoven av självhävdelse och självförverkligande efter de grundläggande fysiologiska behoven och behoven av trygghet och kärlek. Fenomenet Craft psychology som definierats av Anne Kirketerp, psykolog och syslöjdslärare, förklarar med stöd i forskningen hur skapande handarbete främjar psykisk och fysisk hälsa (1). Kirketerp gör en adaptation av den relativt nya strömningen positiv psykologi på hantverks och handarbetes välgörande effekter på människan som helhet. Definitionen av konceptet Craft psychology lånar engelskans craft, där all sorts passionsbetonat arbete med händerna avses och där aktiviteten innebär ett hanterande av och skapande med fysiskt material. Den parasympatiska aktiveringen som repetitiva, fokuserade rörelser har på hela människan får vi tillgång till med craft-utövande och då sjunker exempelvis blodtrycket. Jag snubblade över Kirketerps forskning och resonemang (se bild) i ett forum för stickare på nätet och ju mer jag läste på om konceptet och forskningen hon baserar eget arbete på, desto mer undrade jag om inte kirurgin kunde kvalificera som en craft? Åtminstone borde delar av det kirurgiska hantverket kunna räknas som craft, kanske det meditativa och repetitiva arbetet under lösandet av ett envist adherensileus eller kanske när vi försluter en bukvägg omsorgsfullt och vant efter en lång operation? Rutin eller passion Mycket av det vi i vardagen gör med händerna går på rutin och impuls, det är sådant som “bara ska göras”. Upplevelsen av att ha en passion, det vill säga något som inte “bara ska göras” utan något som ger njutning, är en av de stora vinsterna av att ha en craft eller en hobby. I upplevelsen av pasDen stickande kirurgen Kirurgi är ett hantverk och studier har visat att fritidssysslor som täljning, stickning och liknande gör oss till bättre kirurger. Den stickande kirurgen Hildur Thorarinsdottir har intervjuat en annan stickande kirurg och pratat kreativitet och stresshantering. HILDUR THORARINSDOTTIR Malmö hildur.t@gmail.com Hantverk och kirurgi

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=