Svensk Kirurgi nr 3-24

127 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 kameraporten i naveln, sätts en port på platsen för gastrostomin. Via den senare porten fångas magsäcken med en grasper och lyft upp i såret. Med magsäcksväggen externaliserad sätts en tobakspungssutur för att fästa magsäcken mot bukväggen. Därefter öppnas magsäcken med sax och gastrostomin förs in. Vid inklippet är suturen inte visualiserad varför det förekommer att densamma klipps av (omkring 1%) med risk för postoperativt läckage av magsaft till fri bukhåla. Ingreppet avslutas med gastroskopikontroll. Modifierad Lundametod i Uppsala En modifierad variant av Lundametoden presenterades av Johan Danielson, överläkare i Uppsala, som Uppsalas förstahandsmetod. Skillnaden är att man i Uppsala mäter ut bukväggens tjocklek med en nål innan man sätter porten på platsen för gastrostomin. Vidare sätts tobakspungssuturen på stor nål under laparoskopisk visualisering och först därefter tas magsäcksväggen upp i såret. Med hjälp av två pincetter och två hållsuturer skapas en plan yta av magsäcken som incideras med elvans knivblad och knappen sätts därefter ner i hålet. Även i med denna teknik finns det risk att skada suturen för den oförsiktige. Ingreppet avslutas med gastroskopi för att tillse att gastrostomin inte hamnat submuköst. Vid tjockare bukvägg (> cirka 20 mm) används Mic-Key introducerkit med ankarsuturer, med tillägg av laparoskopikamera i naveln. Fördelarna är ett relativt snabbt, standardiserat och säkert ingrepp där alla gör tämligen lika på kliniken med visualisering från tre perspektiv. Laparoskopisk metod i Stockholm Margrét Brands Viktorsdóttir, ST läkare i barnkirurgi i Stoockholm, presenterade Stockholms laparoskopiska metod som används i första hand, med öppen teknik som alternativ i förekommande fall. Via kameran i navelporten visualiseras magsäcken. Sedan görs en incision på platsen för gastrostomin och fyra hållsuturer med kvarvarande nål sätts bakre fascian. Under laparoskopisk kontroll fångas magsäcken på lämpligt ställe och förs upp i såret. Efter en hållsutur i magsäcken görs en tobakspungsutur i densamma och därefter fästs de fyra fasciasuturena i magsäcken. Magsäcken öppnas, kanallängden mäts och gastrostomiknapp sätts. Laparoskopisk kontroll genomförs innan ingreppet avslutas. Samtliga kliniker använde sig av öppen kirurgisk metod i selekterade fall. Fler resultat från gastrostomistudien Efter presentationerna fick åhörarna ta del av ännu opublicerade data från gastrostomistudien sammanställd av Johan Danielson. Glädjande är att omkring 95% av familjerna rapporterar en förbättrad vardag och att de är nöjda med gastrostomin. cirka 50% rapporterar att det blivit lättare att äta via munnen efter att sonden i näsan kunnat tas bort. Drygt 2/3 av patienterna upplever någon form av Barnkirurgi Figur 1. Figur 2.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=