Svensk Kirurgi nr 3-24

137 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 KQ 2 – (a) Behöver alla patienter med ärrbråck undersökas bilddiagnostiskt? (b) Vilken är den bästa bilddiagnostiska metoden? • Recommendation A: För patienter med misstänkt ärrbråck där klinisk undersökning inte har gett en definitiv diagnos, rekommenderas bilddiagnostiskt undersökning för att fastställa diagnosen; enligt tillgänglig evidensen är DT den mest sensitiva modaliteten. Om kostnaden eller strålexponeringen är ett problem, föreslås ultraljud eller MRT med Valsalvas manöver. • Good Practice Statement B: För patienter med ärrbråck där operation övervägs rekommenderar guidelinegruppen användning av CT eller MRT i den preoperativa planeringen. KQ 3 – Är det möjligt att från bilddiagnostiska undersökningar förutse om det är möjligt att stänga fasciakanterna utan bridging (fasciakanter/ fasciadefekten kan inte förslutas utan nätöverlappning) peroperativt? • Recommendation A: Guidelinegruppen menar att det inte är möjligt att med CT förutsäga om fasciadefekten kan stängas utan myofasciala incisioner, komponentseparering, eller genom att använda peritoneal flap teknik där bråcksäck används för att sluta bakre fasciebladet respektive täcka nätet. • Good Practice Statement B: För patienter med ärrbråck i medellinjen är det troligt att fascian inte kommer att kunna stängas utan användning av avancerade tekniker om preoperativ CT visar något av följande: - Defektens bredd är >8 cm - Bråckportens area är över 164 cm2 - Vidden av båda rectusmusklerna delat med defektens vidd (rectus/defect ratio) <1,34 - Det finns ett component separation index (CSI)>0,146, för definition hänvisas till originalartikeln. - För bråck som närmar sig eller överskrider dessa mått föreslår guidelinegruppen att endast kirurger som behärskar avancerade tekniker för bråckåtgärd, så som komponentseparation eller peritoneal flapteknik, bör utföra operationen. KQ 4 – (a) Behöver alla ärrbråck opereras? Och (b) Vilka är de viktiga utfallsmåtten vid åtgärd av ärrbråck? • Good Practice Statement A: För patienter med reponibelt ärrbråck i medellinjen är risken för akut komplikation (inkarceration eller obstruktion) låg, 1 procent det första året och 2,5 procent efter 5 år. • Good Practice Statement B: För patienter med symtom som negativt påverkar deras livskvalitet, och som är medicinskt lämpliga för operation, föreslås kirurgisk åtgärd efter ingående diskussion med patienten om riskerna och fördelarna med operation respektive avvaktande strategi. • Good Practice Statement C: För patienter som genomgår åtgärd av ärrbråck föreslås att det viktigaste Bråckkirurgi

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=