Svensk Kirurgi nr 3-24

147 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 sjukhus i Sverige som utför rektalcancerkirurgi har tillgång till något av de på marknaden förekommande systemen. Inom kolonkirurgin är andelen lägre, omkring 15 procent av cancerresektionerna utförs med robotassistans, främst vid tumörer i sigmoideum. (Se figur 2.) De finns idag inget center i Sverige som erbjuder robotassisterad akut kolorektalkirurgi på jourtid och huruvida akut robotkirurgi har en plats samt under vilka former diskuteras internationellt4. Det finns idag robotsystem från tre olika leverantörer i Sverige och här följer rapporter från två av de enheter i Sverige som senast introducerade en robotplattform, Sunderbyn (Intuitive) och NÄL (Cambridge). Sundsvall har införskaffat robotplattformen Hugo och robotassisterad kolorektalkirurgi planeras starta till hösten och en rapport får därför anstå till dess att implementeringen är genomförd. Sunderbyn Under våren 2024 har vi, vid kirurgkliniken Sunderby sjukhus, infört robotassisterad kolorektalkirurgi. Parallellt har robotassisterad kirurgi införts inom urologi och gynekologi. Under 2017 påbörjades arbetet med att ta fram underlag och förutsättningar för robotassisterad kirurgi i Norrbotten och äskning för ett system gjordes. Processen har varit utdragen av flera för oss oförståeliga skäl. Bland annat stoppades arbetet av hälso- och sjukvårdsdirektören med en ny begäran av konsekvensanalys. Efter mycket möda och flera reviderade skrivelser kom ärendet till slut upp i regionfullmäktige för beslut och ett upphandlingsförfarande kunde inledas. När urvalet var klart i oktober 2023 kunde det godkännas av regionfullmäktige. Utbildning och införande Det enda system som uppfyllde våra krav var Intuitives DaVinci Xi som stod på plats i Sunderbyn bara fyra veckor efter ovanstående beslut. (Se figur 3 på nästa sida.) Två av oss kolorektalkirurger började i konsol. Efter genomförda certifieringskurser i Intuitives regi åkte hela teamet på studiebesök till Halmstad och Västerås. I slutet av januari 2024 var det dags för de första ingreppen, där vi planerat två operationsdagar per vecka. Med god hjälp av proctor Jerzy Draus, Halmstad, inledde vi med en sigmoideumresektion och en främre rektopexi dag ett, följt av en abdomino-perineal resektion dag två. Följande veckor hade vi ett likande upplägg med två operationsdagar och tre till fyra operationer, handledda av proctorerna Lars Thomas Seeberg, Tönsberg, Maziar Nikberg, Västerås och Tero Rautio, Oulu. Vi valde att från start flytta all laparoskopisk kolorektalkirurgi förutom Kolorektalkirurgi Figur 1 - Operationsmetoder för abdominell rektalcancerkirurgi 2014-2023 (www.scrcr.se). Figur 2 - Operationsmetoder för abdominell koloncancerkirurgi 2014-2023 (www.scrcr.se).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=