Svensk Kirurgi nr 3-24

148 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 kolektomier till roboten. Bibehållen produktion Vi hade beräknat ett 50 procents produktionsbortfall under den initiala fasen, på grund av förlängda operationstider. Vi har dock sedan start opererat samma program som vi tidigare gjort laparoskopiskt, mycket tack vare ett dedikerat team som underlättat processerna under och omkring operationerna. Vi har också haft förmånen att kunna förlänga salstiden med en till två timmar, vilket behövts en handfull gånger även om vi alltid blivit klara före klockan fem. Vad gäller det kirurgiska korttidsutfallet har alla resektioner har varit radikala, vi har haft tre komplikationer på 32 ingrepp. Den allvarligaste komplikationen var ischemi i tillförande kolonslynga samband med en främre resektion, trots ICG/firefly i samband med både delning av kolon och rektum. I samtliga fall har vi klipsligerat vid delning av kärl, använt robotstapler vid låg delning av rektum, men alternerat mellan robotstapler och extern laparoskopisk stapler vid övrig tarmdelning. Alla högersidiga hemikolektomier har vi gjort med subileal approach och intracorporeal anastomos. Lyckat införande Sammanfattningsvis har införandet av robotassisterad kirurgi gått över förväntan och med bibehållen produktion. Mycket av ovanstående är kopplat till minutiösa förberedelser och ett synnerligen dedikerat team, vilket vi tror varit av stor betydelse. Vi har fått många värdefulla tips från våra eminenta proktorer och ett brett, stort och omfattande stöd från leverantören. NÄL – Trollhättan NÄL är ett stort Länssjukhus beläget i Trollhättan med ett upptagningsområde på cirka 290 000 personer. Det är ett av sjukhusen i NU-sjukvården, som är en sammanslagning av de två länssjukhusen NÄL (Trollhättan/ Vänersborg) och Uddevalla sjukhus. Lång laparoskopisk erfarenhet Vi har en lång tradition av minimalinvasiv kolorektal cancerkirurgi. Vi började med detta redan på sent 90-tal i Uddevalla. Under Ulf Kressners ledning var vi ett av de svenska centra som deltog i båda de europeiska randomiserade multicenterstudierna COLOR och COLOR II, som undersökte laparoskopisk jämfört med öppen kirurgi vid kolorektal cancer. Vi har således mångårig erfarenhet av laparoskopisk kolorektal resektionskirurgi för både tjocktarms- och ändtarmscancer, och har också tidigare arrangerat kurser i avancerad kolorektal laparoskopi. Dags att byta minimalinvasiv teknik Mot denna bakgrund har vi varit ganska konservativa och sena när det kommer till införskaffande av operationsrobot då vi kunnat erbjuda minimalinvasiv operationsmöjlighet för våra cancerpatienter med konventionell laparoskopisk teknik. Allt eftersom robottekniken har utvecklats så har det blivit tydligt att framtiden på många sätt innefattar robotassisterad laparoskopi och att utvecklingspotentialen med denna teknik är väldigt tilltalande. Nytt system på svenska marknaden Efter ett par försök att få finansiering från det regionala investeringsrådet utan framgång – vi har redan en operationsrobot på Uddevalla sjukhus som används inom urologin – så uppstod möjligheten att som första enhet i Norden införskaffa ett Versius robotsystem som tillverkas av CMR Surgical. (Se figur 4.) Systemet är alltså helt nytt på den svenska marknaden, men företaget har funnits i mer än tio år. Första systemet kom ut på marknaden 2019 och cirka 170 system är för närvarande i bruk internationellt. Versiussystemet är ett modulärt system och består på sedvanligt vis av en operations-konsol som styr separata robotarmar där en kameraspecifik arm används och ytterligare operationsarmar efter önskemål och behov, i typfallet tre separata armar. Storleksmässigt upptar armarna motsvarande plats som en mindre mänsklig operatör/assistent. Snabbt införande När det kommer till implementeringen och införandet så har detta rullat på i högt tempo. Roboten införskaffades och konsolen kom på plats i mitten av december 2023. Utsedda team – två operatörer och två sjuksköterskor per team – kom direkt i gång med utbildning och efter genomförd teoretisk utbildKolorektalkirurgi Figur 3 – Intuitives patientenhet (intuitive.com). Figur 4 – Versius modulära system för robotassisterad kirurgi (cmrsurgical.com).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=