Svensk Kirurgi nr 3-24

149 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 ning och konsolträning kunde första teamet göra sin hands-on-träning med utbildare och implementeringsspecialister från CMR. All utbildning kunde ske online eller fysiskt på NÄL utan behov av tidsödande resor. Olika typer av träning Systemet har också en VR-utrustning som möjliggör träning i virtuell miljö exempelvis i hemmet eller egentligen var man vill. VR-träningen fungerar som ett komplement till den faktiska konsolträningen och räknas inte in i den träning som måste genomföras för att bli godkänd för att gå vidare till hands-on-träningen. Den slutliga fysiska träningen avslutades sedan med genrep – så kallat Dryrun – innan första operationen genomfördes senare samma dag. Vår första operation kunde utföras den 30:e januari 2024, knappt två månader efter att systemet hade införskaffats. Självklart hade vi då närvaro och hjälp av erfaren kolorektalkirurg och preceptor från England som vi hade haft möjlighet att diskutera och planera våra operationer med. Parallellt med detta så har många undersköterskor och sköterskor fått utbildning i den allmänna hanteringen av robotsystemet och aktuella salar har kontrollerats och förberetts för robotanvändningen. Breddat införande på sjukhuset Cirka en månad efter att det första kolorektala teamet kom i gång så startade vi utbildning på samma vis för team 2 som gör övre gastrointestinal bukkirurgi och bukväggskirurgi varefter också våra gynekologer genomfört sin utbildning och är nu i gång med sina första operationer. I skrivande stund – slutet april – har vi genomfört ett 20-tal kolorektala resektioner för cancer. Framför allt rektosigmoidala resektioner, fyra abdominoperineala resektioner, ett par högersidiga resektioner, någon stomi-uppläggning och sammantaget så här långt närmare ett 50-tal operationer under de tre månader som roboten varit i bruk. Någon sammanställning av utfallet så här långt har vi inte gjort, men man kan med lätthet registrera sina operationsfall anonymiserat i den applikation som CMR tillhandahåller för operatörer och där följa sin operativa och tekniska utveckling på ett bra sätt. Gott stöd och framgångsrikt införande Under hela utbildnings- och implementeringsfasen har vi fått ett mycket gott stöd och haft ett välfungerande och nära samarbete med utbildare, implementeringsexperter, preceptorer och representanter från företaget. Här har inget fattats. Sammantaget kan sägas att robotimplementeringen varit arbetskrävande, intensiv och så här långt till stor belåtenhet för kliniken och vår operationsavdelning här på NÄL Robotkirurgi som alternativ till konventionell laparoskopi Sedan Cadière et al först skrev om robotkirurgi 2001 har mycket hänt och systemen är betydligt mer avancerade idag, även om vissa aspekter kan kännas igen så som längre operationstid och fördelar vid kirurgi när utrymmet är begränsat1,2. Hur tekniken ska användas i sjukvården är en diskussion för professionen och sjukvårdshuvudmännen. Man skulle med gott stöd i tillgänglig litteratur säga att utfallet för patienterna vid jämförelse mellan konventionell laparoskopi och robotassisterad kirurgi är väsentligen likvärdigt5-8. Robotassisterad kirurgi leder möjligen till en lägre konverteringsfrekvens men till en högre hälso-ekonomisk kostnad än konventionell laparoskopisk kirurgi8-10. Fler aktörer på marknaden kan eventuellt förändra kostnadsbilden över tid. Förutom att tillhandahålla robotplattformen och service så noteras att leverantörerna av systemen tar ett betydande utbildningsansvar för att facilitera implementering.  Referenser 1. George EI, Brand TC, LaPorta A, Marescaux J, Satava RM. Origins of Robotic Surgery: From Skepticism to Standard of Care. JSLS. 2018 Oct 1;22(4). 2. Cadière GB, Himpens J, Vertruyen M, Bruyns J, Germay O, Leman G, et al. Evaluation of telesurgical (robotic) NISSEN fundoplication. Surg Endosc. 2001;15(9):918–23. 3. Svenska kolorektalcancerregistrets hemsida [Internet]. [cited 2024 Jan 21]. Available from: https://scrcr.se/ 4. de’Angelis N, Khan J, Marchegiani F, Bianchi G, Aisoni F, Alberti D, et al. Robotic surgery in emergency setting: 2021 WSES position paper. Vol. 17, World Journal of Emergency Surgery. BioMed Central Ltd; 2022. 5. Jayne D, Pigazzi A, Marshall H, Croft J, Corrigan N, Copeland J, et al. Effect of robotic-assisted vs conventional laparoscopic surgery on risk of conversion to open laparotomy among patients undergoing resection for rectal cancer the rolarr randomized clinical trial. JAMA - Journal of the American Medical Association. 2017 Oct 24;318(16):1569–80. 6. Bolton WS, Chapman SJ, Corrigan N, Croft J, Collinson F, Brown JM, et al. The Incidence of Low Anterior Resection Syndrome as Assessed in an International Randomized Controlled Trial (MRC/NIHR ROLARR). Ann Surg. 2021 Dec 1;274(6):E1223–9. 7. Kim MJ, Park SC, Park JW, Chang HJ, Kim DY, Nam BH, et al. Robot-assisted Versus Laparoscopic Surgery for Rectal Cancer: A Phase II Open Label Prospective Randomized Controlled Trial. In: Annals of Surgery. Lippincott Williams and Wilkins; 2018. p. 243–51. 8. Prete FP, Pezzolla A, Prete F, Testini M, Marzaioli R, Patriti A, et al. Robotic Versus Laparoscopic Minimally Invasive Surgery for Rectal Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Ann Surg. 2018 Jun 1;267(6):1034– 46. 9. Hopkins MB, Hawkins AT, Tiwari V, Soda M, Martin BJ, Muldoon RL, et al. Is newer always better?: comparing cost and shortterm outcomes between laparoscopic and robotic right hemicolectomy. Surg Endosc. 2022 May 1;36(5):2879–85. 10. Simianu V V., Gaertner WB, Kuntz K, Kwaan MR, Lowry AC, Madoff RD, et al. Cost-effectiveness Evaluation of Laparoscopic Versus Robotic Minimally Invasive Colectomy. Ann Surg. 2020 Aug 1;272(2):334–41. Kolorektalkirurgi

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=