Svensk Kirurgi nr 3-24

150 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Carl Johan Drott, Eskilstuna, carljohan. drott@mcb.uu.se My Blohm, Mora, my.blohm@regiondalarna.se GallRiksdagarna 2024 GallRiksdagarna ägde i år rum den 18-19 april på Ingenjörshuset i Stockholm, med fokus på ”Den säkra gallan”, ”Den säkra ERCP:n” och ”Den säkra registreringen”. Vi får ett referat från två representanter för GallRiks styrgrupp. Att välja sina patienter Först ut att tala var Stefan Redéen, Linköping, medlem i GallRiks styrgrupp (hela styrgruppen ses på bilden till höger). Stefan pratade om vikten av att välja rätt inför operationen – detta i form av Rätt patient, Rätt tid och på Rätt sätt, OCH vikten av att inte glömma att registrera sina åtgärder rätt i registret efteråt, i tid! Vidare påtalades det kloka i att kalla på hjälp när något inträffar eller är svårt, till exempel kan moment som tolkning av kolangiografi underlättas påtagligt om ytterligare en läkare bedömer bilderna. Som bonusämne kom även frågan upp kring hur många gallstensanfall en patient kan tänkas tillåtas ha, utan övriga komplikationer, innan det är dags för operationsanmälan. – Fyra, löd det ytterst tvärsäkra svaret. Hur evidensen för den siffran ser ut föreligger det dock ingen tydlig konsensus kring... När ska kolecystitpatienten opereras? Efter Stefan talade My Blohm, Mora, medlem i GallRiks styrgrupp, om vikten av timing när vi opererar våra kolecystitpatienter, hur operationsvolym påverkar kvalitet och utfall, huruvida operatörens kön påverkar resultatet och slutligen om resultaten skiljer sig åt om vi opererar med diatermikrok eller ultraljudssax vid akut kolecystit. Samtliga ämnen är delstudier i hennes nyligen publicerade avhandling, där GallRiksdata har en central roll. Hur såg då Mys resultat ut? Jo, ju förr operationen genomförs desto bättre1,2, högre operationsvolymer både för enhet och enskild operatör minskar risken för komplikationer3, kvinnliga kirurger har i Mys material färre komplikationer och längre operationstider4, och vad gäller ultraljudssax så är det en teknik som är bra att kunna och ha med i sin arsenal, och den är inte behäftad med en lång learning curve5. Tekniken har även många fördelar vid akut kolecystit, varför den kanske bör rekommenderas för användning på bredare front? Peroperativ kolangiografi Efter My fortsatte Björn Törnqvist, Danderyd, med att påtala vikten av peroperativ kolangiografi. Danderyd opererar störst antal gallor i Sverige och de genomför röntgen peroperativt på så gott som samtliga kolecystektomier6 – precis som de svenska riktlinjerna också rekommenderar7. Att genomföra peroperativ kolangiografi är för övrigt något av ett svenskt succéämne där vi är världsledande. Syftet är bland annat att kartlägga gallträdsanatomin, visualisera stenar i djupa gallvägarna och förebygga gallgångsskador. Ytterligare en stor fördel är att en redan orsakad gallgångsskada kan upptäckas under operationen, i bästa fall med åtgärd omgående8,9. Det är i sammanhanget förmildrande att veta att det i Sverige är ovanligt med allvarliga gallgångsskador (0.3%)10. Handläggning av gallgångsskador Just hur gallgångsskador skall åtgärdas var nästa punkt på programmet där Linda Lundgren och Jenny Rydstedt, Linköping respektive Lund, Linda även medlem i GallRiks styrgrupp, gick igenom när olyckan ändå är framme. Innan åtgärd behöver man dock veta hur skadorna kan visa sig. Har skadan missats intraoperativt kan patienten nämligen redan ha skickats hem, då han/hon ofta mår väsentligen väl första dygnet. Om patienten däremot kommer åter till akuten efter en till fyra dagar med ventrikelretention, illamående och oproportionerlig buksmärta ökar misstankarna om galläckage. En DT bör göras på dessa patienter och efter det brukar ordningen vara ultraljudsledd dränering av galläckaget, följt av ERCP med stentinläggning. Efter tre månader planeras patienten för en ny ERCP och dragning av stentet. Är skadan däremot av större eller värre valör, alternativt mer proximalt belägen, kan det bli aktuellt med en hepaticojejunostomi. Andra matnyttiga tips är att rotera tången vid tagning av kolangiografibilder för att få till tydligare röntÖvregastrointestinal kirurgi

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=