Svensk Kirurgi nr 3-24

152 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 högre ASA-klass, i de fall patienterna opererades, tydligt associerat till fler lätta komplikationer. Han visade också att patienter som ej åtgärdas akut i 40 procent av fallen kommer åter med komplikationer eller kräver intervention vid annat tillfälle. Inför eventuellt beslut om operation av äldre påpekades vikten av en bra och tydlig dialog där patienten innan operationen informeras om för- och nackdelar med olika behandlingsalternativ. Säker ERCP Därefter gled mötet över till ERCP då Eva-Lena Syrén, Uppsala, och GallRiks styrgrupp, samt Arvid Gustafsson, Växjö, gick igenom åtgärder för en säker ERCP. Eva-Lena påtalade att det är en volymfråga, något som även poängterades flera gånger senare under dagen. Sverige sticker ut i Norden med att tillhandahålla ERCP på väldigt många enheter. Vikten av god och säker kanylering måste tränas, tränas och åter tränas och ett alternativ för mer volym är att träna i en Boskoski-Costamgna ERCP-trainer. Boskoski-Costamgna ERCP-trainer. Svår ERCP-kanylering Arvid fortsatte med att definiera en svår kanylering där definitionen 5-5-2 är vedertagen, dvs. tidsåtgång fem minuter, fem kanyleringsförsök och två kanyleringar i pankreasgången. Samtidigt är ett rendez-vous förfarande starkt rekommenderat när det är möjligt och risken för postoperativ pankreatit (PEP) sjunker då drastiskt7. Därför bör stenar i djupa gallvägarna som upptäcks under en kolecystektomi åtgärdas omgående! Utöver god teknik skall NSAID ges preoperativt, 100 mg Diklofenak som supp, och man kan även nyttja intensiv uppvätskning efter ingreppet för att minska pankreatitrisken. Viss data talar även för att Nitroglycerin sublingualt är skyddande. En annan klok åtgärd är att vid förhöjd risk för PEP lägga ett pankreasstent. Kanyleringen är nyckeln till en säker ERCP Nästa programpunkt hölls av Urban Arnelo, Umeå, där han talade om den säkra ERCP:n. Nyckeln är att planera sitt ingrepp och att ha fullt fokus på kanyleringen, den mest kritiska delen av en ERCP. I detta spelar papillens utseende in12. Mer generellt påtalades vikten av utbildning, att göra fellowship, undvika ringrost och att faktiskt konstatera ”att få göra ERCP är inte en mänsklig rättighet”. ERCP:er skall enligt Urban med fördel läggas på få utövare med höga volymer. Därefter tog Fredrik Swahn, Huddinge, oss vidare på en historisk exposé kring hur rendez-vous tekniken blivit den dominerande metoden för peroperativ stenborttagning, vilket resulterat i en säkrare och snabbare handläggning, med lägre risk för PEP. Fredrik påtalade att man under rendez-vous skall fokusera på det akuta, dvs är det svårt sätter man stent i akutläget och återkommer till det svåra senare, ”knäck inte operationsprogrammet”! Han pratade också om kombinationen ERCP+EUS, vilken han tror kommer bli vanligare framöver. En brasklapp från Fredrik var att det kanske även är dags för ett EUS-register, ”register är vi i Sverige trots allt världsledande på”! Noggrann registrering är nödvändig för valida data Efter Fredrik tog Johanna Österberg, Mora och GallRiks styrgrupp, vid och påtalade vikten av att fylla i rätt och sträva efter högre täckningsgrad i vårt register. Utan korrekt ifyllda data kan det i värsta fall utmynna i sämre validitet för GallRiksbaserad forskning och vårt gemensamma kvalitetsarbete bli lidande – så skärpning de enheter och personer som känner sig träffade! Den sista programpunkten dag 1 stod våra två sponsorer för – Ethicon och Adcare. Ethicon presenterade sin nya Ultraljudssax Harmonic 1 100 och Adcare sina engångsduodenoskop. Stort tack till våra sponsorer som möjliggjorde Gallriksdagarna! Ultraljudssax Harmonic 1 100. Utveckling av registret Inför dag 2 skiftade vi fokus en aning och blickarna riktades mot den säkra registreringen. Greger Olsson, Växjö och registerhållare, samt Johanna Österberg, berättade om nyheter kring registret och att ett arbete med en uppdatering av variablerna pågår. Tyvärr föreligger det Övregastrointestinal kirurgi

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=