Svensk Kirurgi nr 3-24

153 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 ett datasystemmässigt strul kring uppdateringar i plattformen vilket försvårar arbetet där. Tanken är annars att även komplikationsregistreringen enligt Clavien-Dindo ska uppdateras. Lise-Lott Prebner, nationell koordinator, och medlem i GallRiks styrgrupp, pratade därefter om koordinatorns och den GallRiksansvarige läkarens betydelse för en hög täckningsgrad och valida data. Greger Olsson höll ett kort anförande på temat ”What’s in it for me?”, också det med tonvikt på att vi alla ansvarar för ett korrekt ifyllande. Det är grunden till möjligheten att ansöka om och hämta ut mängder med värdefull GallRiksdata till forskningsprojekt och förbättringsarbeten. Komplikationsregistrering Efter Greger höll Peder Rogmark, Landskrona/Malmö och medlem i GallRiks styrgrupp, ett längre föredrag kring komplikationsregistrering och Clavien-Dindo. Flera intressanta patientfall fick komplikationsgraderas. Det förelåg vissa lokala skillnader vid bedömningen, där en hel del frågetecken rätades ut. En uppgift som ålades styrgruppen var att utarbeta exempel till hemsidan som kan användas för hjälp och guidning vid komplikationsrapporteringen. Det är dock, som alltid, viktigast med en levande dialog lokalt där GallRiksansvarig läkare har yttersta ansvaret. Under dagens sista punkt diskuterade Greger Olsson och Lise-Lott Prebner möjligheten till framtida validering av GallRiks-anslutna kliniker på distans, ett sätt att både spara tid och pengar. Då skulle fysiska verksamhetsbesök kunna fokuseras till enheter med bekymmer och problem. Sammantaget blev årets GallRiksdagar två mycket trevliga och informativa dagar med sammanlagt ungefär 80 deltagare, ett trevligt och utvecklande möte! Nästa år firar GallRiks 20 år och vi hoppas på att återse er alla igen, gärna med ännu fler deltagare – förhoppningsvis även med lite ”pompa och ståt” jubileumsåret till ära!  Referenser 1. Gurusamy KS, Davidson C, Gluud C, Davidson BR. Early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for people with acute cholecystitis. Cochrane Database Syst Rev. 2013(6):CD005440. 2. Blohm M, Osterberg J, Sandblom G, Lundell L, Hedberg M, Enochsson L. The Sooner, the Better? The Importance of Optimal Timing of Cholecystectomy in Acute Cholecystitis: Data from the National Swedish Registry for Gallstone Surgery, GallRiks. J Gastrointest Surg. 2017;21(1):33-40. 3. Blohm M, Sandblom G, Enochsson L, Hedberg M, Andersson MF, Osterberg J. Relationship between surgical volume and outcomes in elective and acute cholecystectomy: nationwide, observational study. Br J Surg. 2023;110(3):353-61. 4. Blohm M, Sandblom G, Enochsson L, Osterberg J. Differences in Cholecystectomy Outcomes and Operating Time Between Male and Female Surgeons in Sweden. JAMA Surg. 2023;158(11):1168-75. 5. Blohm M, Sandblom G, Enochsson L, Cengiz Y, Austrums E, Abdon E, et al. Learning by doing: an observational study of the learning curve for ultrasonic fundus-first dissection in elective cholecystectomy. Surg Endosc. 2022;36(6):4602-13. 6. GallRiks. Årsrapport 2022. 2022. Tillgängligt från: https://www.ucr. uu.se/gallriks/om-gallriks/om-gallriks-old. 7. Sveriges Kommuner och Regioner. Nationellt vårdprogram för gallstenssjukdom. 2023. Tillgängligt från: https://www.nationelltklinisktkunskapsstod.se/globalassets/nkk/nationell/media/dokument/ kunskapsstod/vardprogram/nationellt-vardprogram-for-gallstenssjukdom.pdf. 8. Rystedt JML, Tingstedt B, Montgomery F, Montgomery AK. Routine intraoperative cholangiography during cholecystectomy is a cost-effective approach when analysing the cost of iatrogenic bile duct injuries. HPB (Oxford). 2017;19(10):881-8. 9. Tornqvist B, Stromberg C, Persson G, Nilsson M. Effect of intended intraoperative cholangiography and early detection of bile duct injury on survival after cholecystectomy: population based cohort study. Bmj. 2012;345:e6457. 10. SBU. Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska och sociala aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. Tillgängligt från: https://www.sbu.se/292. 11. Osterman E, Helenius L, Larsson C, Jakobsson S, Majumder T, Blomberg A, et al. Surgery for acute cholecystitis in severely comorbid patients: a population-based study on acute cholecystitis. BMC gastroenterology. 2022;22(1):371. 12. Haraldsson E, Kylanpaa L, Gronroos J, Saarela A, Toth E, Qvigstad G, et al. Macroscopic appearance of the major duodenal papilla influences bile duct cannulation: a prospective multicenter study by the Scandinavian Association for Digestive Endoscopy Study Group for ERCP. Gastrointestinal endoscopy. 2019;90(6):957-63. Övregastrointestinal kirurgi

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=