Svensk Kirurgi nr 3-24

155 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 ter med kolorektal cancer vill vi lyfta några intressanta data som framkommit senaste åren. Patienter med dMMR-tumörer (MSI-H) anges vara omkring 15 procent i kolon och kanske 5 procent i rektum. Studier visar nu att en mycket stor andel av dessa patienter (och en del pMMR) svarar utomordentligt bra på immunterapi. Niche 2-studien i Nederländerna omfattade 111 dMMR koloncancerpatienter som behandlades med immunterapi varvid 95 procent hade ”major response” och 67 procent komplett respons2. Från USA har rapporterats 100 procent komplett respons vid immunterapi för dMMR rektalcancer på en i och för sig liten grupp om 12 patienter3. Sannolikt är detta bara startskottet på ytterligare utvecklad precisionsmedicinsk terapi inom onkologin och en gissning är att vi inom närmaste tioårsperioden kommer uppleva en fullständig explosion av nya, effektiva terapier som ska ges med kurativ intention tidigt i sjukdomsförloppet och inte i palliativ fas. Konsekvenser för kirurgin Om vår spaning att vi inom kort passerar, eller redan har passerat, peak surgery är korrekt får man förmoda att det kommer leda till konsekvenser för vår specialitet. Vilken blir kirurgens roll när väldigt få patienter behöver genomgå kirurgi? Hur många kirurger behöver Sverige? Hur många kirurgkliniker? Vilka implikationer får detta för akutomhändertagande av patienter som traditionellt klassats som kirurgiska? Hur ska traumatologi utvecklas? Det är betydligt lättare att ställa frågorna ovan än att ge svar. Avseende stor onkologisk resektionskirurgi kommer troligtvis behovet reduceras påtagligt framöver vilket kommer leda till att sådan kirurgi endast utförs på en handfull sjukhus i landet inom en 20-årsperiod. Likväl kommer avancerad diagnostik inkluderande molekylärpatologisk karaktärisering av tumörer och högkompetent MDK-bedömning behöva erbjudas till samtliga cancerpatienter i hela landet. Att redan idag börja fundera kring och planera för en post-peak surgery era är nog inte för tidigt eftersom uppgiften är, minst sagt, utmanande.  Referenser 1. Gerard J-P, Barbet N, Schiappa R, et al. Neoadjuvant chemoradiotherapy with radiation dose escalation with contact x-ray brachytherapy boost or external beam radiotherapy boost for organ preservation in early cT2-cT3 rectal adenocarcinoma (OPERA): a phase 3, randomized trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2023;8:356-367 2. Chalabi M, et al. Neoadjuvant immune checkpoint inhibition in locally advanced MMR-deficient colon cancer: the NICHE-2 study. ESMO Congress 2022, LBA7 3. Cercek A, Lumish M, Sinopoli J, et al. PD-1 blockade in mismatch repair-deficient, locally advanced rectal cancer. N Engl J Med 2022;386:2363-2376 Kirurgins framtid

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=