Svensk Kirurgi nr 3-24

160 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Vikten av aktiv undervisning Med stor glädje har vi tagit del av Professor Lundell och Professor Andrén-Sandbergs artikel om den utbildningsprocess som alla kirurger genomgår under sin yrkesbana. Det är en klok och eftertänksam text som påpekar vikten av det kontinuerliga lärandet och den tid och energi som man som kirurg måste lägga ned, för att kunna hålla den kvalitet som patienterna och samhället har rätt att kräva av oss. Precis som författarna påpekar så är den kirurgiska specialiteten något som kräver en aktiv överföring av kunskap; det sker ej genom diffusion. Initiativet ”Ge kniven vidare” syftade precis till detta - att varje operation skall ses som ett pedagogiskt tillfälle för aktiv inlärning. Betydelsen av handledarskapet Att begreppet ”mästare och gesäll” håller på att försvinna anser vi oss dock inte hålla med om. Tvärtom är detta något som allt mer lyfts upp i dagens ST-utbildning, genom att alla ST-läkare skall ha en utbildad handledare. Det ska finnas en utbildad studierektor som har som uppgift att värna utbildningsaspekten för alla klinikens blivande kirurger. Faktum är att man rekommenderar regelbundna handledarkollegium där ”mästarna” gemensamt kan diskutera styrkor och svagheter hos sina mer juniora kollegor för att skapa förutsättningar för att de kommer på banan. Man ska också kunna identifiera kollegor som ej, av ett eller annat skäl, lämpar sig ett för kirurgi. Så att dessa bättre kan blomstra inom någon annan specialitet. Som specialist krävs ständig påfyllnad av kunskap i och utanför såret, och här måste vi kämpa för att Sveriges kirurger skall kunna koncentrera sig på kirurgi: före, under och efter en operation. För det behövs en inställning som kan beskrivas med tre ord: ihärdighet, omdöme och ödmjukhet. På det är vi tvärsäkra.  Kommentar till ”Innan man är riktig säker på en sak är man gärna tvärsäker” Inspirerade av reflektionerna kring kirurgisk utbildning och utvecklingen av densamma har Bobby Tingstedt professorsrepresentant, Helena Rosén ansvarig för studierektorsnätverket och Helena Taflin ordförande samtliga från utbildningskommittén skrivit en kommentar. De fyller på med sin syn på utvecklingen och tankarna bakom de strukturer som finns idag. Helena Rosén, helena.rosen@ltkronoberg.se Bobby Tingstedt, bobby.tingstedt@med. lu.se Helena Taflin, helena.taflin@vgregion.se Utbildning

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=