Kallelse till SVESEK´s årsmöte i Stockholm 070823

Du hälsas välkommen till SVESEK´s årsmöte under kirurgveckan i Stockholm. Verksamhetsberättelse för 2006, ekonomisk redovisning och valberedningens förslag finner Du på SVESEK´s hemsida. Gå in på SKF:s hemsida och klicka på SVESEK.

Tid:

Kl 11.00 – 12.00 torsdag 23 augusti 2007.

Plats:
Sal T34 / T35 i hotelldelen plan 3, Stockholmsmässan, Älvsjö.

11.00 – 11.30
Årsmötesförhandlingar

11.30 – 12.00
Föredrag av prof Stig Bengmark. ” Utmaning eller ättestupa.”

12.00 – 13.00
Gemensam lunch, kostnadsfri för SVESEKS medlemmar. Lunchlokal meddelas senare på hemsidan.

Ljungskile 2007-06-11

För Styrelsen
Bengt Frisk
Ordförande