Bedömningsmallar

 Instruktioner för bedömning enligt Mini-CEX [Instruktioner för bedömning enligt Mini-CEX ]
 Instruktioner för bedömning enligt DOPS [Instruktioner för bedömning enligt DOPS ]
 Bedömningsmall för främre nätplastik av ljumskbråck [Bedömningsmall för främre nätplastik av ljumskbråck ]
 Bedömningsmall för gastroskopi [Bedömningsmall för gastroskopi ]
 Bedömningsmall för laparoskopisk appendektomi [Bedömningsmall för laparoskopisk appendektomi ]
 Bedömningsmall för elektiv laparoskopisk kolecystektomi [Bedömningsmall för elektiv laparoskopisk kolecystektomi ]
 Bedömningsmall för öppen appendektomi  [Bedömningsmall för öppen appendektomi]
 Bedömningsmall för tarmresektion/tarmanastomos/stomiuppläggning [Bedömningsmall för tarmresektion/tarmanastomos/stomiuppläggning ]
 Bedömningsmall partiell mastektomi + SN vid palpabel tumör  [Bedömningsmall partiell mastektomi + SN vid palpabel tumör]
 Bedömningsmall för partiell mastektomi och sentinel node vid palpabel tumör  [Bedömningsmall för partiell mastektomi och sentinel node vid palpabel tumör ]
 Case Based Discussion (CBD) [Case Based Discussion (CBD) ]
 Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) [Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) ]
 Guide for bedömning – CBD (Case-based Discussion) [Guide for bedömning – CBD (Case-based Discussion) ]
 Mini-CEX (Mini-clinical evaluation exercise form) [Mini-CEX (Mini-clinical evaluation exercise form) ]