Regler avseende betalning, registrering mm inför Kirurgveckan

  1. Kirurger, sjuksköterskor och vårdadministratörer som arbetar i Sverige betalar alltid. Detta gäller oavsett om man är medlem i SKF eller inte.
  2. Lokala arrangörer, aktiva i arrangemanget, betalar inte, men ska anmälas.
  3. Inbjudna deltagare som jobbar i Sverige men inom en annan specialitet betalar inte, men ska anmälas.
  4. Inbjudna deltagare från utlandet betalar inte, men ska anmälas.
  5. Det är alltid upp till delföreningen om man vill stå för anmälningsavgifter för inbjuden gäst enligt pkt 1.
  6. Delföreningarna är ansvariga för att inbjudna deltagare enligt punkt 3 och 4 blir anmälda.
  7. Inbjudna gäster som deltar vid kirurgveckan kan delta i sociala aktiviteter under veckan på egen eller inbjudande förenings bekostnad (delförening eller moderförening). Ansvarig förening för inbjudan ansvarar också för anmälan.