Svenskt Kirurgiskt Råd

Svenskt Kirurgiskt Råd är en informell sammanslutning av opererande specialiteters specialitetsföreningar. Rådet syfte är att diskuteras frågor som är av gemensamt intresse samt att fördjupa föreningarnas samarbete. Svenskt Kirurgiskt Råd har möten två gånger per år och ordförandeskapet roterar bland medlemsföreningarna.