Styrelsen

Linus Axelsson

Ordförande
2023-2026

David Edholm

Skattmästare
2022-2024

Andreas Muth

Vetenskaplig sekreterare
2023-2025

Jonas Wallinder

Redaktör
2023-2026

Helena Taflin

Tf utbildningssekreterare

2023-2025

Mattias Prytz

Ledamot
2022-2024

Karolin Isaksson

Ledamot
2023-2025

Martin Almqvist

Internationell sekreterare
2024-2026

Frida Rosén

Ledamot
2024-2025

Karin Berggren

Kanslist
Redaktionssekreterare