Styrelsen

Linus Axelsson

Ordförande
2023-2026

David Edholm

Skattmästare
2022-2024

Andreas Muth

Vetenskaplig sekreterare
2023-2025

Jonas Wallinder

Redaktör
2023-2026

Ann Kjellin

Utbildningssekreterare
2023-2025

Mattias Prytz

Ledamot
2022-2024

Karolin Isaksson

Ledamot
2023-2025

Patrik Larsson

Ledamot
2022-2024

Helena Taflin

Ledamot

2023-2025

Martin Almqvist

Internationell sekreterare
2021-2023

Barbara Dürr

Föreningens sekreterare
(tidningen)

Karin Berggren

Kanslist
Redaktionssekreterare