SPUR

Ska man ha rätt att bedriva kirurgutbildning är man skyldig att se till att den verksamhet man bedriver inspekteras och kvalitetssäkras. Detta arbete har sedan 1993 utförts av SPUR. Tidigare var inspektionerna frivilliga men så är alltså inte längre fallet (SOFS 2008:17). I den nya specialistutbildningen som träder i kraft 1:a maj 2015 så stärks också kraven.

När IPULS lades ner så upphörde inspektionerna en period. LIPUS har dock tagit över SPUR och nu ska inspektionerna återupptas.

Utbildningskommittén
2018-04-16

Läs mer om SPUR på www.lipus.se