Om SVESEK

SVESEK, Sveriges Seniora Kirurger, är en sammanslutning av äldre kirurger inom Svensk Kirurgisk Förening. Den bildades vid ett konstituerande möte under Kirurgveckan 2006. Sedan 2013 är SVESEK en av SKF:s delföreningar.

Medlemskapet är kostnadsfritt och är öppet för Dig som medlem i SKF fr.o.m. det år Du fyller 65 eller tidigare om Du gått i pension. Medlemsavgiften för pensionärsmedlem i SKF är låg.

Ett brev med erbjudande om medlemskap och bifogad anmälningsblankett skickas till Dig under det år Du fyller 65. Du kan också anmäla Dig direkt med den blankett Du hämtar här på hemsidan.

SVESEK har som målsättning att behålla oss kirurger som aktiva medlemmar i SKF efter pensioneringen och ge oss möjlighet att besöka kirurgveckorna till en låg kostnad. Här kan vi dela med oss av vår erfarenhet och ta emot ny kunskap genom att delta i olika möten. Den sociala samvaron med både äldre och yngre kollegor är ett gott skäl att delta i kirurgveckorna. Vi kommer också att arbeta med kommittéarbete, programverksamhet och andra uppgifter på uppdrag av SKF:s styrelse.

Som pensionär deltar Du i Kirurgveckorna till ett kraftigt reducerat pris. År 2016 är den 1000 kr för en dag och 1600 kr för flera dagar. Gäller vid tidig betalning och är exkl. moms.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om Du har synpunkter på verksamheten. Denna hemsida uppdateras löpande med ny information.


Lars-Ove Farnebo                                     Göran Ekelund
Ordförande SVESEK                                Sekreterare SVESEK