SVESEK

Sveriges seniora kirurger (SVESEK), är den naturliga föreningen att vara ansluten till som äldre kirurg och medlem i Svensk Kirurgisk Förening. Du får tillgång till Kirurgveckan för en reducerad avgift. SVESEK har en av dagarna ett eget program. Det blickar såväl bakåt som framåt och dagen avslutas med ett socialt program. Där får du som avrundning chansen att tillsammans med de andra föreningsmedlemmarna recensera dagen, livet och återkoppla till din glans dagar.

Föreningen bildades 2006 och anslöts som delförening till Kirurgföreningen 2013. SVESEKs uttalade målsättning är att SKF får behålla oss som aktiva medlemmar efter vår pensionering. Vi får möjlighet att deltaga i kirurgveckan till en låg kostnad. SVESEK vill erbjuda SKF vår samlade erfarenhet och de andra delföreningarna möjligheten till ett spännande programsamarbete.

För att bli medlem kontakta, mail, någon av styrelsens medlemmar eller Kirurgföreningens kansli.