ST utbildning

Här finns dokument som reglerar ST i kirurgi!

Läkares specialiseringstjänstgöring regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Dessa finns idag i två versioner, SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8

Vilken föreskrift ska du följa? 

Från och med den 1 juli 2021 började föreskriften HSLF-FS 2021:8 att gälla. Vilken föreskrift en läkare utbildas enligt beror på.
Läkaren kan utbildas enligt SOSFS 2015:8 om något av följande stämmer:
– Läkaren har gjort svensk AT för att erhålla läkarlegitimation (oavsett legitimationsdatum). Observera att detta gäller enbart för de läkare som gjort svensk AT, ej till exempel dansk KBU.
– Den legitimerade läkaren har påbörjat men inte avslutat ST före den 1 juli 2021.
Övriga legitimerade läkare, som påbörjar sin specialiseringstjänstgöring efter den 1 juli 2021, utbildar sig enligt HSLF-FS 2021:8.

Skillnad mellan SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8 

Skillnaden mellan föreskrifterna är att läkare som utbildas enligt HSLF-FS 2021:8 inleder sin ST med bastjänstgöring (BT). Tiden för specialiseringstjänstgöringen har därmed förlängts från 5 till 5,5 år för de som utbildar sig enligt HSLF-FS 2021:8.
Observera att möjligheten att fullfölja en ST och ansöka enligt SOSFS 2008:17 upphörde 2022.

Målbeskrivningar och utbildningsboken

I respektive målbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ST-läkaren ska utveckla under specialiseringstjänstgöringen samt hur dessa förväntas ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens yrkesutövning. För att kunna uppnå de flesta delmål krävs både klinisk tjänstgöring samt kurser.
Målbeskrivningen uppdelas i följande delmål:

  • Delmål A
    A-målen är gällande för alla som ansöker om specialistkompetens oavsett specialitet.
  • Delmål B
    B-målen är lite mer specifika men ofta samma för besläktade specialiteter (som t.ex. kirurgiska specialiteter).
  • Delmål C
    C-målen är specifika för din specialitet.

Länk till målbeskrivning 2015

Länk till målbeskrivning 2021

För den som vill läsa mer finns en bok utgiven om ST. Tongivande och utbildningsaktiva medförfattare från hela landet bidrar till bokens mångfald som inkluderar fakta om ST 2015 och nya ST som gäller från 2021. Den vänder sig till alla blivande BT-läkare, blivande ST-läkare, ST-läkare, handledare och studierektorer samt till landets verksamhetschefer, vårdgivare och politiska organ.

st boken

ISBN: 9789144126852
Utgiven: 2021-06-18
Förlag: Studentlitteratur AB

Målbeskrivning Inledning [Målbeskrivning Inledning]
Målbeskrivning delmål A [Målbeskrivning delmål A]
Målbeskrivning delmål B [Målbeskrivning delmål B]
Målbeskrivning Barn- och ungdomskirurgi [Målbeskrivning Barn- och ungdomskirurgi]
Målbeskrivning Kirurgi [Målbeskrivning Kirurgi]
Målbeskrivning Kärlkirurgi [Målbeskrivning Kärlkirurgi]
Målbeskrivning Plastikkirurgi [Målbeskrivning Plastikkirurgi]
Målbeskrivning Urologi [Målbeskrivning Urologi]
SOSFS 2015:8 (M) korr [SOSFS 2015:8 (M) korr]