ST utbildning

Här finner ni dokument som reglerar ST i kirurgi!

Nu finns det två parallella system som reglerar ST. Den ”gamla” ST från 2008 gäller fortfarande för de ST-läkare som började i det systemet. Den nya ST gäller sedan 150501.

Socialstyrelsens föreskrifter är en bindande lag som reglerar ST. Målbeskrivningen skrivs av socialstyrelsen efter våra remissyttranden och där beskrivs ST utan att gå in på närmare detaljer. Utbildningsboken skrivs av Svensk Kirurgisk Förening och beskriver närmare hur målbeskrivningen ska tolkas.

Några nyheter i nya ST från 2015

A-mål och B-mål är generella och gäller flera specialiteter. C-mål gäller specifikt för varje specialitet, t. ex. kirurgi eller kärlkirurgi.
Plastikkirurgi, kärlkirurgi och urologi blir egna specialiteter men den första delen av ST är gemensam med kirurgi. Detta kallas gemensam kunskapsbas eller ”common trunk”. Därav är C-målen C1-C4 gemensamma för dessa specialiteter.

För den som vill läsa mer finns en bok utgiven om ST. Tongivande och utbildningsaktiva medförfattare från hela landet bidrar till bokens mångfald som inkluderar fakta om ST 2008 och den nya ST som gäller från 2015. Den vänder sig till alla blivande ST-läkare, ST-läkare, handledare och studierektorer samt till landets verksamhetschefer, vårdgivare och politiska organ. Läs mer på https://www.studentlitteratur.se/#9789144089164/ST-boken/

Specialpris via länken:
https://www.studentlitteratur.se/#kampanj/MH14150
…eller som medlem i Sveriges Läkarförbund:
https://www.studentlitteratur.se/#kampanj/slf

Utbildningskommittén
20160314

Målbeskrivning Inledning [Målbeskrivning Inledning]
Målbeskrivning delmål A [Målbeskrivning delmål A]
Målbeskrivning delmål B [Målbeskrivning delmål B]
Målbeskrivning Barn- och ungdomskirurgi [Målbeskrivning Barn- och ungdomskirurgi]
Målbeskrivning Kirurgi [Målbeskrivning Kirurgi]
Målbeskrivning Kärlkirurgi [Målbeskrivning Kärlkirurgi]
Målbeskrivning Plastikkirurgi [Målbeskrivning Plastikkirurgi]
Målbeskrivning Urologi [Målbeskrivning Urologi]
SOSFS 2015:8 (M) korr [SOSFS 2015:8 (M) korr]
Utbildningsboken för ST enligt systemet från 2008 (inklusive revideringar 2012) [Utbildningsboken för ST enligt systemet från 2008 (inklusive revideringar 2012)]
Målbeskrivning ENGELSKA [Målbeskrivning ENGELSKA]