Kansli – kontaktuppgifter

Postadress:

Box 738, 101 35 Stockholm

Besöksadress:

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
111 52 Stockholm

  • Tel

    072-221 42 04
    Telefontid: Må-To 9.00-11.00

  • Email

    kansliet@svenskkirurgi.se