Årets utbildningsinsats

Detta pris delas ut till en person, grupp, klinik eller organisation som föregående år gjort en betydande insats för utbildning av blivande kirurger. Denna insats kan vara till exempel utformningen av ST-program, anordnande av lokala eller nationella kurser, goda handledar-insatser eller liknande.

Årets utbildningsinsats

Priset delas ut till en person, grupp, klinik eller organisation som föregående år gjort en betydande insats för utbildning av blivande kirurger. Denna insats kan vara till exempel utformningen av ST-program, anordnande av lokala eller nationella kurser, goda handledarinsatser eller liknande.

Prissumman är 10 000 kr.

Sista ansökningsdatum är 15 maj.

Ansökan mailas till: kansliet@svenskkirurgi.se

Annons: Årets utbildningsinsats 2024 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Årets utbildningsinsats 2020

Årets utbildningsinsats 2020 gick till Magnus Sundbom, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Årets utbildningsinsats 2019

Urban Angelo har sedan slutet av 1990-talet arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och har där lett och vidareutvecklat en, både kliniskt och forskningsmässigt, sverigeledande ERCP och endokirurgisk verksamhet. Under hela sin karriär har Urban varit engagerad i handledning och utbildning men det är framförallt inom utbildning i övre gastrointestinal endoskopi som Urban gjort sina största insatser.

· Klinisk handledare till mängder av sveriges nu aktiva ERCPister. Från början i formen av randutbildning på Huddinge men vidare utvecklades från hösten 2009 till ett formellt ”Endokirurgiskt Fellowship” under 3-6 månader. Urban är huvudansvarig för den endokirurgiska utbildningen för över 30 svenska och utländska ERCPister.

· Infört och utvecklat så kallad Teleguidance. Det vill säga distanshandledning av ERCP via videolänk, där flera av Urbans adepter kunnat fortsätta att få direkt handledning från Huddinge och hjälp att tänja på gränserna även på hemmaplan.

· Tidigare ordförande i Svensk Gastroenterologisk Förenings Endoskopiutskott. I den rollen har Urban utvecklat kurser inom basal endoskopi, verkat för en standardiserad endoskopiutbildning samt förordat ett obligatoriskt ”körkort” inom gastroskopi för ST läkare både inom kirurgi och medicin.

· Mångårig ordförande i SADE (Scandinavian Association for Digestive Endoscopy). SADE arrangerar varje år en uppskattad och veckolång endoskopikurs, med 3 dagars praktisk träning och 2 dagar teori, där endoskopister från hela Norden deltar. Arrangemanget roterar mellan de nordiska länderna.

· Urban har varit drivande i skapandet av en återkommande svensk, och nu även finsk, kurs i ERCP, som hålls fler gånger per år för både endoskopister och assistenter.

· Sist men inte minst har Urban utvecklat en uppskattad kurs inom Endoskopisk Hemostas, där han är engagerad både som föreläsare men även som ”hands-on” tränare i de praktiska momenten.

Med ovanstående axplock kan man med visst fog säga att Urban Arnelo har genom åren gjort en formidabel och svåröverträffad utbildningsinsats för Sveriges (och Nordens) ”Endokirurger”. Med sin engagerade och entusiasmerade personlighet kombinerat med en tillgänglighet för frågor och tips både över telefon och videolänk har Urban skaffat sig ”lärjungar” över i stort sett hela Sverige.

Årets utbildningsinsats 2018

Mikael Öman, docent och överläkare vid Norrlands Universitetssjukhus, tilldelas årets utbildningsinsats för hans arbete med ett nytt kurskoncept för träning i öppen kirurgi. ST-kurser i Öppen Kirurgi (STÖK) består av fyra delkurser som innehåller micro-teaching i kirurgisk anatomi och teknik och träning på grismodell. Mikael har samlat en bred kursfakultet som utarbetat manualer för standardiserade ingrepp. Därtill kartläggs deltagande ST-läkares erfarenheter och färdigheter med enkäter. Sammantaget förbättrar detta den operativa träningen för ST-läkare och ökar kunskapen om vilka färdigheter som måste tränas bland den nya generationen av kirurger. Genom STÖK-kurserna för Mikael vidare en stor och viktig kunskap om öppen kirurgi till nästa generation

Årets utbildningsinsats 2017

Årets utbildningsinsats 2017 gick till Jessica Frisk, motiveringen var: Jessika Frisk, verksamhetschef på Vrinnevisjukhuset, får utbildningspriset för att hon som verksamhetschef i praktiken har introducerat det utbildningsprogram som hon tidigare varit med att arbeta fram inom ramen för Svensk Kirurgisk Förening och KIRUB. Ett föredöme för andra verksamhetschefer!

Årets utbildningsinsats 2016

Årets utbildningsinsats 2016 tilldelades KUB fakulteten för kursen ”akut kirurgi” med motiveringen ”för att på kort tid byggt upp en för kirurgutbildningen central kurs. Arbetet har i gott samarbete förts över specialitetsgränserna och har rönt stor uppskattning bland deltagarna.”

Årets utbildningsinsats 2015

Årets utbildningsinsats 2015 tilldelas Louis Riddez, Karolinska sjukhuset! För hans idoga arbete med att vidareutbilda kirurger inom traumakirurgi inom ramen för Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) kursen. Han har genom åren haft 2-3 kurser per år med internationella instruktörer och parallellt lärt upp nationella instruktörer. Att kunna genomföra dessa kurser kräver inte bara stor kunskap inom ämnesområdet utan även en stor internationell närvaro på andra kurser och konferenser samt en stor portion social kompetens.

Louis Riddez är den i Sverige som har störst erfarenhet av traumakirurgi och traumaorganisation i Sverige och att han genom alla år med glädje och en stor portion humor delat med sig av sin kunskap till oss andra.

Årets utbildningsinsats 2014

Årets utbildningsinsats 2014 tilldelas KIRUB-dagarna! Priset delades ut vid kirurgveckan och togs emot av KIRUBs ordförande Ebba Kihlstedt. Samtliga arrangörskliniker genom åren kommer också att tilldelas ett diplom.