Hedersledamöter

Hedersledamöter i Svensk Kirurgisk Förening är:

Doc Göran Ekelund, Malmö
Prof Ulf Haglund, Uppsala
Prof Bertil Hamberger, Stockholm
Prof Bill Heald, Basingstoke, UK
Prof Jörgen Larsson, Stockholm
Prof Lars Räf, Mellösa
Prof C William Schwab, Philadelphia, USA
Prof Rune Sjödahl, Linköping
Prof David Bergqvist, Uppsala
Prof Ingemar Ihse, Lund
Prof Sten Lennquist, Linköping
Prof Peter Naredi, Göteborg
Prof Joar Svanvik, Linköping
Prof Göran Åkerström, Uppsala
Doc Jon Ahlberg, Stockholm
Prof Lars-Olof Hafström, Göteborg
Doc Thomas Hallgren, Karlstad
Doc Else Ribbe, Göteborg
Prof Eva Haglind, Göteborg
Prof Göran Wallin, Örebro
ÖL Agneta Montgomery, Malmö
Prof Bengt Jeppsson, Malmö
Eva Lundgren, Östersund
Christer Staël von Holstein, Lund
Lars Johansen, Skövde
Dag Arvidsson, Stockholm
Karsten Offenbartl, Eksjö
Claes Jönsson, Göteborg
Cia Ihre Lundgren, Stockholm