BJS prize 2024

Ansökan ska göras via ScholarOne.

Instruktioner (länk, öppnas i nytt fönster)

Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarpris

Vi söker en ung (högst 45 år), drivande forskare inom de kirurgiska vetenskaperna med en klinisk inriktning på sin forskning. Varje region kommer, via ansökan och bedömning i ett regionalt råd, att identifiera de två–tre bästa forskarna i sin egen region. Därefter kommer Svensk Kirurgisk Förenings Kommitté för Kirurgisk Forskning att utse en vinnande representant för varje region och bland dessa utse årets huvudpristagare till Stora Forskarpriset som erhåller ett stipendium om 200 000 kr.

Samtliga regionala vinnare förväntas delta i prisutdelningen på onsdagen under års- mötet på Kirurgveckan. De fem regionala vinnare som inte utsetts till huvudpristagare erhåller vid prisutdelningen ett stipendium om 10 000 kr. Samtliga pristagare förväntas också närvara vid en sammankomst på torsdagskvällen på Kirurgveckan.

Ansökan i enlighet med mall på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida, skall insändas till ansvarig för respektive regions råd enligt nedanstående lista senast den 31 mars. Vetenskapsrådets regler för avräkning av föräldraledighet tillämpas.

Sökande ska vara ST-läkare eller specialist inom kirurgi och medlem i Svensk Kirurgisk Förening 2023-12-31.

Ansökan skickas i digital form och i en fil.
Södra: Roland.Andersson@med.lu.se
Norra: Malin.Sund@umu.se
Region Östergötland: Oliver.Gimm@liu.se
Västra Götaland: Peter.Naredi@gu.se
Uppsala: per.hellman@surgsci.uu.se
Stockholm: Erik.Naslund@ki.se

Pristagare:

2004 Jesper Lagergren
2005 Henrik Thorlacius
2006 Erik Näslund
2007 Ulf Gunnarsson
2008 Johan Westerdahl
2009 Peter Stålberg
2010 Malin Sund
2011 Anders Wanhainen
2012 Jonas Manjer
2013 Anna Martling
2014 Tomas Lorant
2015 Sara Regnér
2016 Martin Almqvist
2017 Eva Angenete
2018 Kevin Mani
2019 Omid Sadr Azodi
2021 Roger Olofsson Bagge
2022 Pamela Buchwald
2023 Martin Rutegård

Bengt Ihre-fonden utlyser stipendium

Bengt Ihre-fonden utlyser ett stipendium på 100 000 kr för 2024 till kirurger med forskning relaterad till gastroenterologi.

Stipendiet är tänkt att användas till forskningsarbete som anknyter till gastroenterologi eller mag-tarmkirurgi. Stipendiet kan även användas till forskning på utländsk institution.

Vi ser gärna sökande som är i början av den postdoktorala karriären eller just har etablerat en självständig forskningslinje med eget huvudhand- ledarskap.

Sökande ska vara specialist eller ST-läkare i kirurgi samt medlem i
Svensk Kirurgisk Förening 2023-12-31. Pristagare utses av Kommittén för Kirurgisk Forskning och priset delas ut i samband med Kirurgveckan 2024.

Ansökan i enlighet med mall på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida skickas digitalt och i en fil, senast den 31 mars 2024 till

karin.berggren@svenskkirurgi.se

Pristagare:

2002

(2 priser)

Lars Börjesson

Anders Rosemar och Maria Bergström delar ett pris

2003

(2 priser)

Leif Törkvist

Per Bümming

2004 David Edler
2005

(2 priser)

Rafael Ehab

Stefan Acosta

2006 Lars Enochsson
2007 Torsten Olbers
2008 Leif Törkvist
2009 Lovisa Strömmer
2010 Bobby Tingstedt
2011 Mikael Hermansson
2012 Sara Regnér
2013 Robert Brännström
2014 Omid Dadr-Azodi
2015 Christian Sturesson
2016 Martin Rutegård
2017 Jakob Hedberg
2018 Daniel Ansari
2019 Bodil Andersson
2021 Pamela Buchwald

Pris för bästa kirurgiska avhandling

Svensk Kirurgisk Förening utser varje år ett pris för bästa kirurgiska avhandling. Vinnaren utses genom ett samarbete mellan Kommittén för Kirurgisk Forskning och delföreningarna.

Sökande ska vara medlem i Svensk Kirurgisk Förening 2023-12-31.

Alla som skrivit en kirurgisk avhandling under 2023 uppmanas skicka in den i elektronisk form till ordförande i sin delförening senast den 31 mars.

Endokrin
maria.annerbo@regiondalarna.se

Kolorektal
susanne.tumlin-ekelund@regionstockholm.se

SFÖAK
ordforande@sfoak.se

Bröstkirurgi
ordf@SFFB.se

SIKT
stephan.axer@regionvarmland.se

Kärl
rebecka.hultgren@regionstockholm.se

SFAT
ordf@swedishtrauma.se

Prisutdelning sker under 2024 års Kirurgvecka.

Pris för bästa vetenskapliga ST-arbete

En spännande väg till klinisk forskning kan vara det individuella skriftliga vetenskapliga arbete som varje ST-läkare skriver under sin specialisttjänstgöring.

Som ett led i att öka intresset för klinisk forskning bland kirurger och som inspiration till att börja forska, delar Kommittén för Kirurgisk Forskning (KKF) och Kirurger Under Utbildning (KIRUB) årligen ut två priser på 5000 kr vardera för bästa skriftliga vetenskapliga arbete för ST-läkare i kirurgi.

Pris tilldelas två författare som visat prov på gott medicinskt vetenskap- ligt syn- och förhållningssätt samt nyfikenhet inför sina ämnesval och kan tillhöra såväl etablerade som icke-etablerade forskargrupper.

Landets ST-studierektorer i kirurgi uppmanas härmed att mejla färdiga skriftliga vetenskapliga arbeten till Svensk Kirurgisk Förening. ST- läkarna kan även själva skicka in sina färdiga och

godkända arbeten. KIRUB nominerar därefter arbetena till KKF. KKF utser sedan två pristagare bland de nominerade.

För att kunna erhålla pris för bästa skriftliga vetenskapliga arbete under ST ska ST-läkaren vara medlem i Svensk Kirurgisk Förening och inte vara disputerad vid erhållandet av specialistkompetens.

Prisutdelning sker under Kirurgveckan 2024!

Bidrag mailas senast 30 april till ordforande@kirub.se

Årets utbildningsinsats

Priset delas ut till en person, grupp, klinik eller organisation som föregående år gjort en betydande insats för utbildning av blivande kirurger. Denna insats kan vara till exempel utformningen av ST-program, anordnande av lokala eller nationella kurser, goda handledarinsatser eller liknande.

Prissumman är 10 000 kr.

Sista ansökningsdatum är 15 maj.

Ansökan mailas till: kansliet@svenskkirurgi.se