Tidigare kirurgveckor

År 2006, Örebro
hölls ett föredrag om Carl-Axel Ekman ” Som kirurg i Afrika efter pensioneringen”. Detta var alltså föreningens första framträdande på kirurgveckan. Förutom diskussion om kommande kirurgveckas program framfördes också ett önskemål från SKF om att SVESEK samverkar med KIRUB i utbildningsfrågor under kommande kirurgveckor.
Gemensam lunch
Ett referat om det konstituerande mötet publicerades i Svensk Kirurgi
2006 var medlemsantalet 51.

2007, Stockholm
Under året har SVESEK varit med och lämnat synpunkter till Läkaresällskapet på ”Patientdata och läkemedel SOU 2007:48
Vid kirurgveckan hölls ett symposium med titeln ”Konsekvenser idag av gårdagens kirurgi”. Leif Hultén om ulcerös colit och Ulf Haglund om ulcuskirurgi. Stig Bengmark talade om sin verksamhet som honnorärprofessor i London vid en programpunkt benämnd högtidsföreläsning.
Gemensam lunch
Ett referat publicerades i Svensk Kirurgi

2008, Umeå
Medlemsantalet rapporteras nu vara 74.
Ett symposium på temat ”Igår, idag och imorgon.”
Tore Scherstén talade om kirurgins utveckling ” Kirurgisk Darwinism – vilka tekniker överlever” och Bo Eklöf gjorde en rapsodi över kärlkirurgin ”från antiken till morgondagens kärlkirurgi.”
Den traditionella (Sic! 2:a året) SVESEK-föreläsningen hölls av Nisse Simonsson ”The Pathology of Leadership”. Han berättade om hur sjukdom och personlighetsstörning hos några av världens stora politiska ledare har påverkat historiens gång.
Gemensam lunch
Ett referat publicerades i Svensk Kirurgi

2009, Halmstad
Medlemsantalet rapporterades nu vara 86
Vid symposiet ”Igår, idag och imorgon” talade Carl-Gustav Groth och Sten Lennquist om transplantationskirurgi respektive katastrof och traumakirurgi. Högtidsföreläsningen hölls av Ingvar Eriksson som talade om fältskärens arbete under Karl XIIs krig.
Ett 100-tal åhörare räknades in varav 40 talet pensionärer.
Gemensam lunch avnjöts i avskild miljö
Referat från kirurgveckan publicerades i Svensk Kirurgi.
Föreningens styrelse har tagit upp ett arbete syftande till en förbättring av pensionerade läkares arbetsvillkor som efterfrågats av SÄL (numer Seniora Läkare)

2010, Göteborg
Medlemsantalet har nu passerat 100-strecket.
”Igår, idag, imorgon” symposiet innehöll en föreläsning av Leif Spangen om Tre ovanliga bråck och Lars-Olof Hafström om leverkirurgin i detta tidsperspektiv. Lars Räf höll årets SVESEK-föreläsning om Olof af Acrel och Serafimerlasarettet under rubriken ” Den svenska kirurgins vagga”.
Två av föredragen refererades i Svensk kirurgi. Bråckföredraget är publicerat som särskild artikel i samma tidskrift.
Gemensam lunch avåts.

2011, Visby
”Igår, Idag och imorgon” Per-Ebbe Jönsson om Mammarcancer och Ola Stenqvist om Anestesiutvecklingen. SVESEK- föreläsning av Johannes Järhult ”Kulturella kirurger – finns dom”
Socialt program: Besök på Riskantikvarieämbetet med föreläsning och information om fornfynd, och därefter gemensam middag.

2012, Linköping
”Igår, idag och imorgon” Henry Johansson talade om Endokrinkirurgi och Christian Olin om Thoraxkirurgi.
SVESEK-föreläsningen hölls av Kent Jönsson ”Erfarenhet och intryck från mångårig tjänstgöring i Afrika” som följdes av kommenterades av Orvar Johnson baserat på långvarig tjänstgöring i Etiopien.
Gemensam lunch.

2013, Uppsala
Vid SKFs årsmöte detta år beslutades att SVESEK skall ha status som delförening i SKF. En förändring av SVESEKS stadgar har gjorts för att anpassa dem till detta beslut
”Igår, idag och imorgon” var denna gång dels ett samarrangemang med Svensk Plastikkirurgisk förening då Elof Eriksson talade om Plastikkirurgin. Därefter talade Anders Persson om Medicinsk radiologi, särskilt bild och funktionsdiagnostik.
SVESEK föreläsning Lars Peterson Motions- och idrottsskador
Gemensam lunch
På onsdagen hade man arrangerat ett besök på Medicinhistoriska museet med Henry Johansson som ciceron.

2014, Karlstad
”Igår, idag och imorgon” hade som tema Innovativ kirurgisk teknik. Peter Wiklund talade om urologi, särskilt prostatakirurgi och Acke Ohlin om ortopedi särskilt deformitetskirurgi.
SVESEK föreläsningen hölls av Ingemar Ernberg och hade titeln Behovet av en ny ”cancermodell” i framtida cancerbehandling.

2015, Örebro
”Igår, idag och imorgon” Jon Ahlberg föreläste under rubriken Patientsäkerhet och Lars Påhlman om Diagnostik och behandling av rektalcancer.
SVESEK föreläsningen ”Den engelske kirurgen John Arderne och hans Practica från 1412” hölls av Torgny Svenberg.
På onsdagen hade man ett socialt program med visning av Örebro slott och efterföljande middag.

2016, Malmö – Lund
”Igår, idag och imorgon” ”Epidemiologi för kirurger” var titeln på Jonas Manjers föredrag och Berndt Ehinger talade om Ögonkirurgi.
SVESEK föreläsningen hölls av Göran Lundborg ”Samspelet mellan handen och hjärnan.
På onsdagen var det en gemensam middag och på torsdagen gemensam lunch.

2017, Jönköping
”Igår, idag och imorgon”
Från problem inom intensivvården till utvecklingen av ett nytt livsmedel, Historien om tillkomsten av Proviva, Bengt Jeppsson. Om Neurokirurgins utveckling i Sverige berättade Leif Salford.
SVESEK föreläsningen hölls av Joar Svanvik under titeln ”Skeppsläkare i antarktis 100 år efter Jean Baptiste Charcot”.
Sedan följde utflykt med buss till Andreé – museet i Gränna följt av lekamlig spis på Västanå slott.

2018, Helsingborg
Dokumentation saknas tyvärr

2019, Norrköping
Christian Ingvar föreläste om utvecklingen av behandlingen av malignt melanom.
Karin Wahlberg berättade om sina erfarenheter som patient under utredning av och behandling för en malign sjukdom.
Gösta Pettersson gjorde en expose´ över sin livsresa som thoraxkirurg i Sverige, Danmark och USA.
Det sociala programmet bestod av en guidad vandring i Norrköpings forna industrikvarter runt Motala ström. Därefter avåts en gemensam middag på restaurang.

2020, skulle vi varit i Luleå men veckan ställdes in med kort varsel.
Corona!
Vårt program skulle innehållit föreläsningar om artificiell intelligens och vi planerade en programpunkt i samarbete med KIRUB om kirurgutbildning/träning.
Vårt sociala program skulle ha varit ett besök på Polarforskningssekretariatet med föreläsning om aktuell forskning hos dem.
Vi sköt på årsmötet till nästa år. Ett beslut som vi komunicerdae till medlemmarna via mail.

2021, Göteborg men framförallt virtuellt
Corona!
Vi avsade oss program för SVESEKs räkning men vi fick hjälp att ordna årsmötesförhandlingar över nätet för såväl 2020 som 2021 års möten.

2022, Stockholm
Thomas Troeng guidade oss genom Svenska kvalitetsregisters utveckling. ”Svenska kvalitetsregister – en exportvara”. Därefter berättade Jonathan Wistrand om hur vi läkare är som patienter mot bakgrund av den forskning han redovisat i sin avhandling.
Vi hade ett samsymposium med KIRUB om ”Utbildningsfrågor, ung möter gammal” där de yngres representanter hade förberett frågor som utökades av frågor från auditoriet. En panel som utgjordes av SVESEKs styrelse diskuterade kring dessa.
Det sociala programmet var ett besök på Sven-Harrys konstmuseum med guidningar av såväl den aktuella som permanenta utställningen. Kvällen avslutades gemensamt kring matbordet på museets restaurang med livliga samtal inte olikt de som fiskargubbar sägs föra på ljugarbänkarna..

2023 – Örebro
Programmet bestod detta år av två spännande föredragningar. Immunterapi: Vad en kirurg behöver veta. Detta berättade Lars Ny för oss. Därefter tog Helge Rask-Andersen oss på en spännande hörselresa Från Hörapparat till Cochleaimplantat.
Det sociala programmet bestod av ett besök på det renoverade Biologiska museet på tidigare läroverket Karolinska Skolan där en av eldsjälarna bakom museet Ralph Granberg guidade oss. Denne berättade också om den stora utdikningen av Hjälmaren och vad det betytt för Örebro, Hjälmaren och boende i anslutning därtill.
Vad var mer lämpligt än att avsluta Kvällen med en utsökt Gösmåltid på Katrinelunds Gästgiveri och Sjökrog.
En artikel med samma titel av Lars Ny publicerades i 2023 års sista nummer av Svensk Kirurgi.