Remissvar

Svensk Kirurgisk Förening är en flitigt anlitad remissinstans som svarar på remisser som angår kirurgi, sjukvård, forskning och utbildning.